Ind i centrerende bøn

Det vågne hjerte er en titel, der fanger essensen af bogen rigtig godt. En bønsform, der er blevet fornyet siden de benediktinske munke af bl.a. Thomas Keating, og som Cynthia Bourgeault gennemgår i et roligt, lidt kritisk, og forståeligt tempo. Og det med rette, da der er mange aspekter i denne bønsform.Den centrerende bøn adskiller sig først og fremmest fra meditation på nogle centrale punkter. Meditation har så at sige et mål om at blive nærværende og fuldt til stede i nuet, mens den centrerende bøn har en helt særlig kerne – den iboende Gud i mennesker. Det er et punkt i vores væsens centrum, der er sandhed, og som har Guds substans. Et punkt, hvori vi kan være i hvile og nærvær hos Gud, og hvor vi kan søge hans vejledning og slippe hverdagens trang til kontrol og handling. Det er en tilstand, vi kommer i ved stilhed og åbenhed over for Gud.
Den centrerende bøn kan dermed også have en terapeutisk virkning, da den udrenser vores ”falske selv”, som Thomas Keating udtrykker det. ”Det falske selv” består af de ubevidste behov og tvangstanker – de adfærdsmønstre, som vi har samlet op i opvæksten, og som kan lede til en uhensigtsmæssig trang til anerkendelse, magt, kontrol osv. Den gentagne ”given slip” på tankerne i stilheden er ensbetydende med, at vi ikke identificerer os med dem og kan løsrive os fra dem, før de bliver til lidenskaber. Cynthia Bourgeault anbefaler derfor god vejledning, inden man går alt for dybt ned i centrerende bøn. Yderligere fører hun os grundigt igennem den centrerende bøns tradition, teologi, psykologi og metode.
Der ligger rigtig mange elementer i denne bog, og det er svært at fatte i korthed. Jeg fandt ikke, at Cynthia Bourgeault på noget tidspunkt ramte ved siden af kristendommens kerne og fremlagde noget østlig mystik, hvilket jeg i starten mistænkte. Tværtimod virker den kontemplative bøn som lidt af en støvet tradition i kristendommen, og som slet ikke ville tage skade af at blive nypudset og nærstuderet. Bogens kerne er Guds ønske om en relation til os mennesker, og at han ønsker vores hjerters opmærksomhed. Det går bogen detaljeret ind i med flere aspekter, og der er ingen tvivl om, at der ligger mange hemmeligheder i denne stilhed med Gud, hvor verden larmer forbi i hastigt tempo, mens Guds Ånd er virkelig for os og levende i vores vågne hjerter.

Cynthia Bourgeault:
Det vågne hjerte
– Centrerende bøn
og indre opvågnen
208 sider • 200 kr. • Boedal