I bønnens have

Bønnens have af Martin Lönnebo er en andagtsbog med fokus på bøn. Og når det er Lönnebo, ligner den ikke andre andagtsbøger.
For det første er der kun andagter til fem uger, og når man er færdig med bogen, er det meningen, at man så starter forfra. For det andet lægger den op til, at man i sit andagtsliv indfører nogle små ”rituelle” handlinger som fx indledningsvist i tankerne at gå ned ad en trappe til bønnens have og som afslutning på andagten at slå korsets tegn.
Den første uge er en forberedelsesuge, som bruges til at visualisere bønnens have indeni os. Overskrifterne på de fire uger i øvrigt er Fadervor, Velsignelsen, Jesusbønnen og Gloria Patri. Formålet er at give os gode bedevaner. Metoden er den katolsk inspirerede spirituelle, som kendes fra bøgerne om Kristuskransen.
NJV

Martin Lönnebo:
Bønnens have
186 sider • 199 kr. • Unitas