Det handler om at være i Kristus

Verdens første mand på månen, Neil Armstrong, døde den 25. august i år. Han har udtalt: ”Det er stærkere for mig at stå, hvor Messias har stået, end at have stået på månen”, da han gik på den trappe, der fører op til templet, og som Jesus har stået på i Jerusalem (Udfordringen 20. sept. 12).
Mogens Tilsted Christensen
Pastor emeritus, nu redaktør
af portalen teologen.dk

Klart nok, Messias er noget ganske andet. Teksten til i dag beretter om det skønne forhold mellem Gud, Jesus og os mennesker på en ganske rammende måde, ligesom teksten også er en direkte belæring til alle kristne mennesker. Her hører vi, at Jesus sammenligner sig selv med et vintræ i en vingårdshave. På vintræet er der grene, og dem sammenligner Jesus med os.
Frugterne sammenlignes med os mennesker, når vi er nærmest Gud. Grene, som bærer frugt på vintræet, renses af vingårdsmanden, så de giver flere vindruer, – altså de giver flere frugter, fordi de plejes og passes. Således er det jo også med os kristne mennesker, vi skal plejes og passes, og så giver vi mere frugt. Ja, og vi kender hinanden på frugterne, som vor Herre Jesus Kristus sagde det.

Hvad er frugterne?

Bibelen giver også et klart svar på, hvad frugterne er. Paulus giver en tydelig instruktion i, hvad frugter er, til menigheden i Galatien, til hvem han skriver, at åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!
De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden. Altså vi plejer vore frugter, men endnu bedre, Gud hjælper med at rense os, så vi kan bære endnu mere frugt. Hvor fantastisk det er at leve nær Gud!
Teksten fortæller os også ganske klart og tydeligt, hvad der sker med de grene, som er visne og ikke bærer frugt. De skæres af og brændes i ilden. Vi mennesker sammenlignes med disse grene. De gode grene, som bærer frugt – er som de ivrige og brændende kristne, som kommer til at bære endnu mere frugt, altså kommer til at vise endnu mere kærlighed. Og hertil hjælper Gud os; som en vingårdsmand plejer og renser han de gode grene på vintræet, så de kan bære mere frugt. Så er der de grene, som er visne og som ikke bærer frugt, – her hører vi, at de skæres af og kastes i ilden, hvor de brændes op. Hvem er så de mennesker, der ikke bærer frugt? Det er givet i svaret, nemlig at det er de mennesker, som ikke har kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

”Grene, som bærer frugt på vintræet, renses af vingårdsmanden.”
Frugterne kan sammenlignes med tro

Frugterne kan også sammenlignes med tro. For evangeliet handler om tro. Mennesker, der har tro og handler på den og får mere tro. Det er, hvad det handler om. Og vi kan ikke gøre det af os selv, vi må have Guds hjælp, for skilt fra træet kan en gren ingen frugter bære. Og vi har lige hørt i teksten, at træet er Jesus. Jesus siger klart herom i teksten til slut, at hvis vi bliver i ham, og hans ord bliver i os, så kan vi bede om hvad som helst, vi vil, og vi skal få det. Altså når vi har denne kontakt med Jesus, og vi kender Jesu ord, fordi de er i os og bliver i os, så har vi fået en autoritet til at bede om hvad som, vi vil, og så tilføjer Jesus, at så skal vi få det.
At være i Kristus, der er troens banebryder, er den velsignelse, det handler om.
Amen