Hvor kommer sygdom fra?

Sådan lød et af hovedtemaerne på Kristelig Lægeforenings (KLF) årsmøde i weekenden på Svendborg Danhostel.
På årsmødet talte ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter Merete S. Christensen, hjælpepræst i Århus Valgmenighed Helga D. Hansen samt sogne- og feltpræst ved Frederiksberg Slotskirke og Hærens Officersskole Michael W. Brautsch.
Årsmødets tema var Sygdom -­ Lidelse – Helbredelse.
Kristelig Lægeforening blev stiftet i 1897 og er hermed den ældste forening af kristne læger i hele verden. Foreningen har i dag 240 medlemmer inkl. medicinske studenter. KLFs formål er at styrke medlemmerne i deres tro på Jesus Kristus og fremme kristendommens indflydelse i deres lægegerning, blandt kollegerne og i hele deres virkekreds, samt – som en særlig opgave – at virke for og yde støtte til lægemission.
Ida Pahus