Ægteskabskursus for soldater

En ny rapport viser, at danske soldater generelt er mindre psykisk belastede end en sammenlignelig kontrolgruppe, før udsendelsen. Men efter hjemkomsten stiger antallet af psykiske sygdomme markant, og det belaster parforholdet.

Hjemvendte soldater får ofte ondt i de nære relationer. Foto: Per Amnitzbøl Rasmussen.

Stigningen de første 3 år efter hjemkomsten er så markant, at soldaterne nærmer sig niveauet i kontrolgruppen.
I alt har knap 17 procent af de hjemvendte soldater enten fået en psykiatrisk diagnose, købt medicin mod psykiske sygdomme eller været i behandling for stofmisbrug – uden at have været registreret for nogen af delene, før de rejste ud.
Analysen bygger på registerdata om de ca. 26.000 danske soldater, der har været udsendt på internationale missioner mellem 1992 og 2009.
Derfor har KFUM’s soldatermission valgt at afholde PREP- kurser (Prevention and Relationship Enhancement Program) for forsvarets folk i et parforhold. Genforeningen kræver nemlig ofte lige så meget som adskillelsen. Den udsendte kan have ændret sig, og på kurset lærer man bl.a. at se nye sider hos hinanden og genopdage nogle af de gamle.
Ida Pahus