Kærlighedens anatomi

En katolsk teolog har sat sig for at foretage en bred gennemgang af den kristne kærlighedstanke, som den ses hos så fremtrædende tænkere som Augustin, Luther, Kierkegaard og Barth – og mange andre!
Det er svært stof, men kan man se igennem fingre med de mange fodnoter, der skal dokumentere snart sagt hvert eneste af forfatterens ord, er meget allerede nået; lægger man dertil stille, langsom og tålmodig læsning med efterfølgende eftertanke, er man som læser faktisk i mål.

Et nyt kærlighedssyn hos Thomas Aquinas

Formidling er en kunst, men Werner G. Jeanrond forstår den. Jeg hæftede mig ved, at han bestod lakmus-prøven: at kunne gøre den store, katolske middelalder-teolog Thomas Aquinas’ tænkning tilgængelig, ja endog redegøre for dens relevans for vor tid:
”Thomas’ teologi åbnede en ny og videre horisont for den kristne kærlighedspraksis. Kærlighedens universalitet blev betonet og fremstillet som en Guds gave, der maner til menneskeligt ansvar, dømmekraft og moralsk udvikling”, skriver han (s. 112) og nævner også, at der med Thomas Aquinas’ kærlighedssyn ses ”et nyt socialt fokus”.

Kærlighedens relationer – og dens praksis

Intet emne er vigtigere. Første Johannesbrev siger det ligeud: ”Gud er kærlighed”, og en forståelse af kærlighedens væsen fører derfor også frem til en gudsforståelse. På baggrund af sin læsning af de kristne tænkere, der er gået forud, når forfatteren frem til sit syn på kærligheden som en relation til både Gud, ægtefælle og medmenneske.
Han lægger stor vægt på kærligheden som praksis og er også talsmand for, at den menneskelige krop, dens begær og længsel må accepteres. Kærligheden har en krop! skriver han og reagerer dermed på forskellige asketiske retninger i det moderne samfund, der alle søger den perfekte krops udtryk. En verdslig kropskultur, der ser bort fra, at kærlighed ikke er afhængig af en fuldendt krop.
Forfatteren har også en vigtig pointe i, at kærlighed både er et individuelt og et fællesskabs-anliggende.
Bogen indeholder to uundværlige registre: dels et person-, dels et emne-register, der øger brugsværdien væsentligt.

Werner G. Jeanrond: Kærlighedens teologi
366 sider • 349 kr. • Aros