Kristen mindfulness fokuserer på Kristus

Tidens fokus på stress har udløst en mindfulness-dille hos både direktører og sosu-assistenter. Nu kommer Christfulness på banen – for Gud skal med. ”Hun er gået ned med stress” er en sætning, vi ofte har hørt de seneste år. Et hav af tilbud fra den kommercielle kursusverden har oversvømmet markedet og de stressramte med bl.a. mindfulness-koncepter, der sætter fokus på nærvær i nuet. Nu har en gruppe kristne udviklet Christfulness som supplement.

Ole Skjerbæk Madsen introducerer nu Christfulness.

Christfulness er udviklet som et alternativ, der udvider mindfulness-begrebet. Det drejer sig nemlig også om nærvær med Gud og andre mennesker, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen i magasinet Kirken i dag.
Christfulness er udviklet af foreningen ”I Mesterens Lys” under Areopagos, hvis formål bl.a. er åndelig fornyelse og genopdagelse af kirkens spiritualitet.

Mættet af Kristus

Det engelske ord Christfulness betyder ’mættet af Kristus’. Og det er netop, hvad visionen er. Mennesket skal være fyldt op af Guds nærvær, som kan strømme ud på medmennesket.
– Christfulness fører til opmærksomt nærvær i verden. Et nærvær, der leves ud fra Guds billede i hjertet. Så ses virkeligheden af et andet menneske også i Guds billede – derfor lærer vi at elske vores fjender, siger Ole Skjerbæk Madsen.

Ånd dig til nærhed

Hvordan opnår vi så denne Christfulness?
Naturligvis gennem bønnen.
Men Christfulness byder også ind med meditation som adgangsbillet til øget nærvær med Gud. Meditationen kan rense sindet; det gør man helt konkret via indåndingen, hvor Kristus så at sige åndes med ind. Når man herefter udånder, renses sindet, forklarer Ole Skjerbæk Madsen.

Hjertebøn og meditation

Hjertebønnen er et eksempel, som kan afprøves i praksis. Den foregår på følgende måde: 1. Saml opmærksomheden i hjertet. 2. Følg åndedrættet. 3. Bed bønnen; indånd på første linje og udånd på anden linje.
Hjertebønnen lyder: ”Jesus Kristus Guds Søn! Forbarm dig over mig!”
Af Lisbeth Bitsch