Overrasket af Jesus

”Du skal få større ting at se” Fællesskab og følgeskab med Jesus byder ofte på overraskelser. Jesus er uforudsigelig. Derfor sker det uventede igen og igen, der hvor Jesus sætter dagsordenen.Pastor John Nielsen
Missionsforstader i Det Danske Missionsforbund

Det lader evangelierne os forstå. Men dette er mere end historie, for Jesus er den samme i dag. Han er uforanderlig og uforudsigelig og fuld af positive overraskelser.

Jesus begyndte sit virke med at sammensætte et team af efterfølgere. På hver sin måde fik de et møde med Jesus, som skabte så stor nysgerrighed og længsel efter at opleve mere med ham, at de forlod deres vante gerning for at følge ham.
De første blev udfordret af Johannes Døberen, der udpegede Jesus med ordene: ”Se, der er Guds lam”. Hvilken overraskelse for Johannes’ disciple. Forundringen var så stor, at de fulgte efter Jesus og spurgte ham: ”Hvor bor du?” Jesu svar var: ”Kom og se”.
Andre fik en mere direkte kaldelse med ordene: ”Følg mig!”. Hvilken overraskelse! Hvem er han? Hvorfor inviterer han os til at følge ham? Spændingen var stor, og de forlod alt for at følge ham.

En række af overraskelser

I hans fodspor ventede en lang række af overraskelser. Vand blev til vin. Storm blev til stilhed. Død blev til liv, og sygdom blev til lægedom.
I dagens bibelord møder vi den store overraskelse hos Nathanael. Da Jesus så ham, kunne han umiddelbart beskrive ham, og Nathanael undrede sig over, hvor Jesus kendte ham fra. I dette første møde lader Jesus Nathanael forstå, at der er flere overraskelser i vente i hans følgeskab. ”Du skal få større ting at se”, sagde Jesus til ham.
Og sådan blev det. Snart oplevede Nathanel, at blinde så, lamme gik, spedalske blev rene, døve hørte og gode nyheder blev forkyndt for fattige, der hvor Jesus og hans følgeskab kom hen.

Et løfte til troens folk

Nu er Jesu ord langt mere end en historisk beskrivelse. Fra mødet med Nathanael lyder der et ekko til troens folk i dag. Uanset om du indtil i dag har oplevet lidt eller meget med Jesus, har du mere og uventede ting i vente. De guddommelige muligheder er uendelige. Hans ressourcer er ikke brugt op. I hans følgeskab venter nye glædelige overraskelser forude.
Dette udfordrer vores kristenliv. Især for den, der har været kristen længe, bliver troen let en selvfølgelighed uden nogen forventning. Men hvilken indstilling tror du, der kendetegnede Nathanael efter denne oplevelse med Jesus?
Der kan næppe være tvivl om, at Nathanaels indstilling til Jesus var præget af forventning. Det samme var tilfældet for de øvrige, der havde forladt alt for at følge Jesus. Deres tro på Jesus var ikke bare en tro på en evig frelse, men en tro på Jesu muligheder i hverdagslivet.
Må den samme tro blive kendetegnende for os, der følger Jesus i dag. Tillid og forventning til Jesus gør troen levende.

Mulighedernes Gud

Når vi kan leve med forventning til Jesus, skyldes det, at i ham møder vi mulighedernes Gud. Han er ikke bare tømrermandens søn fra Nazaret. Han er ikke bare den historiske Jesus. Men han er vor tids og alle tiders Gud.
I ham, i Kristus, inviterer universets skaber os til følgeskab med sig selv. Han som havde visdom og evner til at skabe alt af intet, han inviterer dig til at blive en medvandrer under hans ledelse.
Paulus siger om ham, som kalder dig til følgeskab, at ”i ham blev alting skabt” og ”ved ham og til ham er alting skabt” (Kol.1.16) Derfor formår han også at gøre alting nyt i dit liv og i dine omgivelser og at møde dig med positive overraskelser.

Lad os derfor følge Jesus med en indstilling af tro udtrykt i tillid og forventning. Så skal vi få større ting at se.