Den gode integration begynder med et besøg

Et smil, en snak, en kop kaffe og en invitation til et arrangement i kirken – så lidt skal der til, for at integrationen lykkes, konkluderede multietnisk inspirationskonference i Århus.
Det var en særdeles broget forsamling, der mødte op til efterårets multietniske inspirationskonference i Århus første weekend i november.

DR-journalist Anders Laugesen interviewede Sara William fra Århus og Kamomo Ruhinduka fra Brønderslev.

Konferencen samlede 160 danskere og nydanskere – flygtninge, asylansøgere, indvandrere og internationale studerende – fra 25 lande om teamet Den gode integration.
– Flere nydanske oplægsholdere understregede, at fællesskab er afgørende for trivsel i et nyt land. Hvis man ikke har kontakt med danskere uden for sprogskolen, er det svært at lære det danske sprog. Og sproget er nøglen ind til danskerne, det danske samfund og dansk kirkeliv. Men som nyankommen flygtning kræver det overskud selv at tage initiativet til kontakt. Derfor betyder det meget, når danskere tager det første skridt, siger Birthe Munck-Fairwood.
Og ofte er det så lidt, der skal til.
En afrikansk oplægsholder fortalte, hvordan det havde ændret alt, da han efter seks måneder alene i sin nye lejlighed fik besøg af to danskere, der kom ind i hans stue, satte sig og drak kaffe og inviterede ham med til et arrangement i kirken.
Konferencen startede fredag aften med, at migrantpræst Massoud Fouroozandeh prædikede ved åbningsgudstjenesten i Gellerup Kirke. Herefter fulgte en kaldæisk buffet og interviews med flygtninge fra Congo og Irak ved DR-journalist Anders Laugesen.
Der var oplæg om multietniske menigheder og dansk kirkeliv set med afrikanske øjne, personlige beretninger om virkeligheden i en flygtninggelejr og livet som uledsaget flygtningebarn, seminarer om udlændingelovgivning, seniorliv i et nyt land, multietniske andagter – og meget mere. Hertil kom sang og musik fra Afrika, Kina, Iran og Irak – heriblandt et kor af unge kvoteflygtninge fra Congos flygtningelejre, der med afrikanske rytmer og spontan sangglæde vakte megen begejstring. Det kulinariske sørgede assyrere, kaldæere, etiopere og thailændere for med lækre og velsmagende retter fra alverdens køkkener.
Konferencen var arrangeret af Tværkulturelt Center i samarbejde med Internationalt Kristent Center/Indre Mission, Luthersk Mission, Folkekirkens Migrantarbejde, Kolding Internationale Menighed samt lokale sognemenigheder og migrantkirker i Århus.
/sl