Et afgørende valg!

Langt skæg og lange gevandter frelser ikke. Kun ved at tro på Jesus kan du blive frelst.Evangelieteksten peger på tre vigtige ting: Hvem er Gud? Hvem er Jesus? Og hvem er vi?
Af Massoud Fouroozandeh
Cand. theol.
Sogne- og migrantpræst

Vi lever i en tid, hvor finanskrise, krig og oprør, naturkatastrofer, arbejdsløshed og en usikker fremtid har vist os deres blodige tænder.
Og alt tyder på, at dette kun er begyndelsen på, hvad Guds ord har forudsagt!
Men midt i alt det kaos, midt i vores grådige opførsel over for hinanden og den verden, Gud har betroet os, kan vi heldigvis fortsat hente trøst og håb fra den kilde, alt og alle er skabt af, nemlig GUD.

Jesus arbejder for os

»Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også« siger Jesus for at påminde dig og mig om, hvem han er.
Han er lægernes læge, der aldrig stopper med at gøre faderens vilje og gode gerninger for dig og mig.
Han er Guds enbårne søn, som ikke alene peger hen mod livet, men han giver dig livet ved at gøre dig levende.

Fra død til liv

Vi er alle bundet til at dø, og dette er frugten af vores hovmod over for vores skaber.
Men i dag siger Jesus til os: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.
Med andre ord, med Jesus har vi mulighed for at leve.
Den, der har troen på Jesus og holder fast i sin tillid i form af taknemmelighed og udøvelse af næstekærlighed, bærer rundt på det evige liv. Det evige liv er allerede nu – men også i fremtiden.

Døden er død

Dette er nemlig lige præcis det gode budskab midt i alt det andet kaos! Dette betyder, at døden ikke kun er afslutning og afsked, hvor alt er forbi og fortabt.
Døden er ikke længere truslen, men muligheden for at se og forstå Guds kærlighed og herlighed.
Døden bliver med andre ord en ny begyndelse, en indgang til Guds evige glæde.

Jesus gør hele tiden gode gerninger for dig og mig.
Vigtigt at møde Jesus

Derfor er det afgørende at møde Jesus – og på en måde også ligefrem farligt.
For det sætter os i et valg, og valget har betydning for, hvordan du lever livet her og nu – og for hvordan din evighed bliver.
Det er som om, vi endnu en gang bliver mindet om, at i modsætning til verdens sekter og menneskeskabte gerningsreligioner, sætter det kristne budskab troens gave højere end egne bestræbelser, nåden højere end loven.

Alt afhænger af troen

Dommen og det endelige udfald i den kristne tro er ikke længere afhængige af, hvor langt skæg vi har, og hvor tæt vores krop og hår er dækket ind under et forhæng.
Men alt afhænger jo alene af vores forhold til og tro på Kristus!
Det er nemlig det, der også bliver årsagen til gode frugter i form af gode gerninger, som ikke længere er egoistiske og selvcentrerede.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kun Jesus gi’r evigt liv

Derfor kan vi kun konkludere, at det aldrig er nok at tro, at Jesus blot er en god profet, en god morallærer eller en historisk helt.
Jesus er nemlig meget mere end alle disse gode ting.
Han er Guds søn, han er Kristus og enhver, der tror på ham, skal få evigt liv både her og i det hinsidige. Amen.