En lille engels store eventyr

”Julia” er en fantasifuld og underholdende advents- og julefortælling i 24 kapitler – for børn.
Julia går på engleakademiet og er en lille fregnet engel med krøllede vinger. Hendes bedste venner er stjernerne Blinke og Blanke, og sammen med dem sendes hun på en noget uforståelig mission. De skal rengøre og indrette et palads til Guds egen søn, men på adressen Markvej 3 står en ramponeret stald, og det kan da umuligt være meningen, de skal gøre den rent?Historien om Julias store eventyr strækker sig over 24 korte kapitler og udgør således en julekalender for de små. Synsvinklen ligger hos den lille og unge engel Julia, som har sine ”alternative” måder at gribe tingene an på. Det er fx hende, som foreslår Gud, at han skal vise menneskene kærlighed frem for at straffe dem. Og hun bliver derfor udvalgt til at føre planerne ud i livet og være til stede, når Maria får besked om, at hun skal føde Guds søn, når Balthazar skal finde vej til Betlehem, og når Maria, Josef og Jesus tager flugten til Egypten.
Det er et alternativt juleevangelium, fantasifuldt først og fremmest.

Problematisk gudsbillede

Gudsbilledet bryder jeg mig personligt ikke meget om, fordi Gud fremstilles som en vred og straffende Gud, som skal have hjælp til at tænke anderledes end i udslettelse og konsekvens. Men det er jo fiktion, og det giver frihedsgrader overfor teologien.
Budskabet om, at Gud elskede verden, så han sendte sin søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv, står stærkt tilbage, og det er væsentligt.
Det er altså en underholdende og alternativ julehistorie, som fabulerer over juleevangeliet fremfor at gengive det.

Merete Djurhuus:
Julia – en lille engels store eventyr
Illustreret af Kirsten Raagaard
79 sider • 199 kr. • Unitas