Personalisme introduceret

”Det fælles bedste” er en udfordring.Personalismen er en yderst betydningsfuld vesteuropæisk filosofisk og politisk strømning, der er næsten ukendt i Danmark. Det er derfor særdeles glædeligt, at vi med Jonas Norgaard Mortensens bog Det fælles bedste endelig får en sammenhængende introduktion til personalismen.
Personalismen er den ”tredje vej” mellem kollektivismen og individualismen, mellem marxismen og liberalismen, mellem socialismen og kapitalismen; den er det ikke ved at finde et slags kompromis eller middelvej mellem yderpunkterne, men ved at have et helt andet grundlag. Personalismens filosofiske bidrag ”er at opdyrke og relancere personbegrebet og gøre det til udgangspunkt for både metafysik, ontologi, epistemologi og etik” (s. 47), som det hedder i bogen.

Personalismens udgangspunkt

Personalismen tager udgangspunkt i en bestemt forestilling om det værdige, engagerede menneske, der bliver til i relationen til andre mennesker. Det er en forestilling, der også har vigtige politiske implikationer, hvad der vises i bogen, hvor man får en klar, præcis og oversigtsskabende introduktion til personalismen i sin bredde. Et af de spændende aspekter ved bogen er således dens påpegning af personalismens betydning for FNs menneskerettighedserklæring (pga. Jacques Maritains indflydelse) og visionerne for Den europæiske union både historisk og aktuelt.
Jonas Norgaard Mortensens bog er den første danske introduktion til et meget stort felt, som forhåbentlig vil åbne op for en række nye diskussioner; det vil være den bedste måde at tage bogen alvorligt på. Det vil således være spændende at få belyst, hvad det egentlig indebærer, at personalismen primært er blevet udformet i en katolsk kontekst. Hvad er således relationen mellem personalismen som politisk filosofi og Luthers to-regimente lære?

Efter postmodernismen?

Personalismen er endvidere blevet udformet i en periode, hvor den ”klassiske” modernitet satte dagsordenen. Siden er der sket meget. Kommunismen er brudt sammen som politisk projekt. Det moderne er gået ind i en fase, som man efter behag kan kalde postmoderne, senmoderne, hyperkomplekst eller andre smarte betegnelser. Det postmodernes bevidst fragmenterede virkelighedsopfattelse og ekstreme individualisme er allerede fortid og man kan stille spørgsmålet: Hvad kommer efter det postmoderne? Og en del af svaret kunne måske netop være: personalismen. En fremhævelse af civilsamfundet og frivilligheden og engagementet og det personlige ansvar som et reelt alternativ til både hyperindividualismen og den statslige institutionalisme.
Jonas Norgaard Mortensens bog er en udfordring til at gå videre med en lang række påtrængende problemstillinger. Det er denne anmelders håb, at mange vil tage udfordringen op.
Anmeldt af Bent Bjerring-Nielsen

Jonas Norgaard Mortensen:
Det fælles bedste
– Introduktion til
personalismen
128 sider • 200 kr. • Boedal