Værdig alderdom

En ældre mand ser tilbage. Han har haft et godt og meningsfyldt liv. Manden ser også frem – og håber på en god og meningsfyldt alderdom. Det prøver han at forberede sig på. Hans navn er Billy Graham, og så ved alle, hvem der tales om.
Med denne bog giver han sine erfaringer og tanker om det at blive gammel videre. Sit livs største overraskelse, kalder han det.
”Hele mit liv har mennesker belært mig om, hvordan jeg skulle dø som en kristen, men der er aldrig nogen, der har fortalt mig, hvordan jeg skulle leve i årene op til min død,” skriver han og betror os, at det ikke er let: Alderdommen er ikke for tøsedrenge!
Der er en tone i denne bog, som kun vanskeligt lader sig beskrive. En tone, der er helt sin egen. Tonearterne dur og mol, akkompagneret af livsmod, mildhed, fasthed, livstaknemlighed, Gudsglæde. Og ydmyghed overfor den indsigt, som kun alderen kan forlene én med.
Bogens emne skal ikke få én til at gå fejl: bogen er ligesåvel for det yngre publikum som for den aldersgruppe, der er bogens fokus. Fornemmelsen af at opleve en gradvis legemlig svækkelse er jo netop ikke aldersspecifik i kraft af dens snigende karakter. Unge kan også udsættes for denne erfaring, og hvordan fastholder man så lige sin hensigt: at fuldføre det gode løb, som Paulus talte om?

Den verdenskendte evangelist Billy Graham (f. 1918) har som over 90 årig skrevet en bog om alderdom og om at forberede sig på at blive gammel

Billy Graham ser dét at ældes med værdighed som et valg: ”Det er muligt for alle, når man har hjerte og sind rettet mod ham, som er fuld af nåde, Herren Jesus Kristus”.
En dejlig positiv bog, der utvetydigt peger hen på, at der er andet end døden at se frem til. Og så er den god at læse op af! – En oplagt gaveidé til én, der er lidt oppe i årene, som betyder meget for dig, og som du gerne vil glæde.

Billy Graham: På vej hjem
208 sider • 200 kr. • ProRex