En slentretur gennem Bibelen

I sit forord skriver forfatteren, at denne bog er for den, der intet ved om Bibelen. Det er den også i den forstand, at man kan læse den uden at kende noget til kristen tankegang på forhånd. Men nogle gange undervejs kammer den over i en overpædagogisk stil, så man kan føle sig talt ned til.
I forordet påstår forfatteren også, at bogen er relevant for den, der allerede går i kirke og kender noget til Bibelen. Men det svarer til at rykke ned i første klasse og sidde og stave i sin ABC.
Der er tale om en oversigt over bibelhistorien fra 1. Mosebog til Johannes’ Åbenbaring. Den røde tråd er, hvordan Gud træder frem i historien: Som skaber, lovgiver (de ti bud), frelser gennem Jesu død og opstandelse og som alle tings genopretter, når Jesus kommer igen.
Det bliver gjort ved at citere fra eller referere til begivenheder i Bibelen og knytte nogle forklaringer til. Men nogle steder bliver der bare citeret lange passager uden bemærkninger. Bogen er en slentretur gennem Bibelen med spredte kommentarer til det, man kommer forbi.
Når man vil oversætte en bog, mener jeg, det må gælde hele bogen, og at man ikke springer over at oversætte digte og sange, sådan som man har gjort her.

D.A. Carson: Gud er …
285 sider • 249,95 kr.
Credo