Foran storstilet ingeniørprojekt – vandledning mellem Døde- og Rødehavet

En gammel plan om at forbinde det hensygnende Dødehav med Rødehavet ved en vandledning er vakt til live, efter at Verdensbanken har udtalt, at dette projekt er muligt.
Det vil kunne hæve vandspejlet i Dødehavet betydeligt, men modstandere af projektet siger allerede, at det vil kunne blive en “miljøkatastrofe”.

Planen omfatter en 180 km lang vandledning, der skal gå gennem Jordan. Det har taget Verdensbanken 10 år at overveje projektet i Israel, Jordan og de palæstinensiske omåder.

I Bankens udtalelse hedder det, at det vil kunne redde Dødehavet fra en miljøforringelse, vil kunne producere hydroelektrcitet til rimelige priser – og “give Mellemøsten et fredssymbol.”.

Et sted på vejen vil der blive opført verdens største afsaltningsanlæg og to hydrovandanlæg.
Afsaltningsanlæggets produktion vil være 320 millioner kubikmeter vand årligt stigende til 556 millioner i 2060.

De senere års fald i Dødehavets vandstand har været på over en meter om året og indskrænket Dødehavet – det laveste punkt i verden – til et areal fra 960 kvadratkilometer for 50 år siden til 620 kvadratkilomter idag.

Nedturen er fremkommet ikke mindst ved nedgangen i tilstrømningen fra Jordanfloden, forårsaget af afledning af vand af Israel, Jordan og Syrien.

Tilførslen af vand til Dødehavet er skrumpet konstant ind, fra 1250 millioner kubikmeter årligt i 1950 til 260 millioner i 2010.

Det regner meget lidt i dette område – 10 centimeter årligt – og maksimumtemperaturen om sommeren er over 45 graders celcius.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kritik, økonomi og turisme

Der er stærke modstandere af projektet, der betegnes som “ansvarsløst” og “katastrofalt” for miljøet.

Institutionen “Friends of the Earth Middle East” (forkortet til FoEEME) udtaler, at projektet er afhængig af internationale bevillinger på fem milliarder dollars, hvortil kommer, at Jordan skal skaffe 2.5 milliarder dollars i lån. Først når disse betingelser r opfyldt, vil den private sektor kunne investere de manglende 2.6 milliarder dollars.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Så nu er den gamle drøm genopvækket.
Dens realisering vil ikke mindst blive fulgt nøje af turister og patienter med hudsygdomme, som tager til Dødehavet i store tal