Formålsløshed eller design?

”Guds bøddel” af den kristne Oxford-professor John Lennox er en nødvendig udgivelse, som viser respekt for læserens intelligens.Tiden iler, må man sige. For lidt over 40 år siden (i 1971, for at være præcis) udkom en af de første bøger på dansk om skabelse contra udvikling.

John C(arson) Lennox. Nåede som ung student at opleve C.S. Lewis (d. 1963) holde forelæsninger i Cambridge. Har både en master- og en doktor-grad fra universitet i Cambridge og derudover en doktorgrad i matematik ved universitetet i Cardiff og i bioetik ved universitetet i Surrey. Er professor i matematik ved universitetet i Oxford. Har haft flere debatter med førende ny-ateister som Richard Dawkins og Christopher Hitchens – disse (og mange andre optagelser med Lennox) kan ses på YouTube.

Den var skrevet af en læge ved navn H. Enoch, omfanget var beskedent, budskabet tiltrængt. Og det var Knud Aage Back, der fordanskede. Under devisen ”Man skal ikke tro, man skal vide!” har han de forløbne år været en gennemgående figur i den mere seriøse del af denne debat. En vedholdenhed, der gør godt.
Dengang – i 1971 – hed det ’kreationisme’ (efter det engelske ord for skabelse: creation). I dag, hvor politisk/intellektuel korrekthed og angsten for anderledeshed har skabt splittelse og bygget mure op som aldrig før, hedder det ’intelligent design’. Man sætter ølse for, man sætter ølse bag, emnet er dog det samme, og man kan godt finde den sproglige retten-sig-ind forstemmende.

Meget vigtig diskussion

Knud Aage Backs seneste arbejde er denne oversættelse af en bog af Oxford-professor i matematik, John C. Lennox – det hidtil mest omfangsrige materiale på dansk. Det er ikke altsammen lige tilgængeligt, men heri ligger også en respekt for læserens intelligens. Forfatteren henviser fortrøstningsfuldt til, at biologer lige fra Darwin og fremefter ”har været så venlige at skrive for den brede intelligente offentlighed … ud fra den antagelse at almindelige, tænkende mennesker udmærket har været i stand til at forstå deres ideer”. – Så sandt som det er sagt. Men uden lidt arbejde og lidt knofedt går det dog ikke.
Det er ikke for meget sagt, at der næppe findes dén diskussion, der er vigtigere. Loven, profeterne og i yderste instans: frelsens og det evige livs mulighed afhænger deraf.

Både gammelkendte og nye argumenter

Mange af de emner og argumenter, der berøres, er gammelkendte. Om den ”naturlige selektion” kan forklare hele det påståede evolutionsforløb. Om forskellen mellem makro- og mikro-evolution.Termodynamikkens anden lov: at alt i naturen – overladt til sig selv – tenderer mod en stadig mindre grad af orden (modsat udviklingsteoriens/-lærens påstand). Den matematiske sandsynlighed for, at Shakespeares værker (med al deres originalitet og komplekse struktur) skulle kunne opstå spontant. Påvisningen af de mange huller i de fossile lag – et problem, der allerede nagede Darwin.
Meget er imidlertid også nyt – i al fald for undertegnede. Og her er vi inde på nogle af evolutionstankens filosofiske forudsætninger. Lennox peger bl.a. på den romerske taler og sagfører Cicero (ca. 106-43 f.Kr.), som årtusinder før Richard Dawkins gjorde sig talsmand for tanken om, at der kunne findes en Universel Urmager, der blindt og styrelsesløst udviklede intelligent design i naturen. Og han peger på den skotske filosof David Humes tanker om naturlovene og deres konstante ensartethed op gennem historien – en forløber for geologen Charles Lyells uniformitetslære, der kom til at spille en afgørende rolle i Darwins lære og univers.

Udfordrer

Et udførligt stikordsregister – udarbejdet af Knud Aage Back – gør, at bogen til dels kan bruges som opslagsværk.
Det er en udgivelse, som man kun kan tage hatten af for. Det er en nødvendig udgivelse – som enhver udgivelse er det, der udfordrer, hvad der ”tænkes på bjerget”.

John C. Lennox:
Guds bøddel
– Har videnskaben virkelig fået has på Gud og dermed begravet enhver snak om ham?
299 sider • 249 kr. • Origo