Desmond Tutu provokerer

John Allen har redigeret bogen Gud er ikke kristen, som indeholder en række tekster og taler af Nobelfredsprismodtager og tidligere ærkebiskop Desmond Tutu.
Igennem 35 år har Allen fulgt med i de sager, som Tutu har kæmpet for og med. Overordnet set handler det om en kamp for respekt og tolerance folk og religioner imellem, lige fra apartheid til homoseksuelles integration i kirke og samfund.
Tolerance for enhver pris
Tutu argumenterer på overbevisende vis for at få os til at se de positive historier i andre trossamfund og har endog meget stor beundring til overs for personligheder som Dalai Lama og Mahatma Gandhi. I det hele taget mener han, som bogens titel antyder, at kristne ikke har patent på Gud. Gud er større. Det er alligevel mere tilfældet (hvor man fødes o.l. forhold) end en beslutning, der afgør den enkeltes religion, mener Tutu. Derfor kan vi være glade for, at det er den samme Gud, uanset hvad vi kalder ”ham”. Han har en evne til at tale med indføling om retfærdighed, tilgivelse og forsoning, har bevæget hjerter i Rwanda efter folkemordet i 1994 og har mange andre steder argumenteret med den kristnes forpligtelse til at tilgive. Det gør mange af hans taler til vidnesbyrd om, hvilken forskel troen kan have på vores måde at takle uretfærdighed og umenneskelige handlinger. Samtidig er han klar i mælet, når han siger: ”Tilgivelse vil ikke sige, at man skal lade andre tørre sine fødder på sig”. Dermed går han ind for en definition af tilgivelse, som kræver anger, og hvor uretfærdighed har en konsekvens, men konsekvensen sigter blot mod genoprettelse frem for hævn.
Vækker respekt
En fair bedømmelse må nødvendigvis både vurdere indholdet dvs. temaerne, og måden disse behandles på, og troværdigheden i fremstillingen. I første tilfælde kan jeg ikke erklære mig enig i Tutus holdninger på alle punkter, bl.a. deler jeg ikke den opfattelse, at Gud er på de homoseksuelles side, fordi de bliver undertrykt og diskrimineret. Med rette er han også blevet kritiseret for sin stilling i Mellemøstkonflikten, fordi hans kritik er alt for ensidigt rettet mod den israelske regering. Til gengæld vinder han mange points i troværdighedsbarometret, fordi han er konsekvent. Den ”sorte teologi”, som han har været repræsentant for igennem adskillige årtier, har konsekvent forstået Gud som de undertryktes Gud, som den, der altid står på de svages side og taler magthaverne imod uanset, om de er hvide eller sorte, kapitalister eller marxister, gamle venner eller frihedens fjender. Det må nødvendigvis vække respekt og eftertanke. På den måde er bogen absolut værd at læse.

Desmond Tutu:
Gud er ikke kristen og andre provokationer
240 sider
299 kr.
Boedal