Hold fast i troen

Verden er på vej i en helt anden retning end den vej, vi møder i kristendommen. Det er ikke mærkeligt, hvis vi mister orienteringen og begynder at spekulere på, om vores tro er forkert.
De fleste af os vil gerne spejle os i andre mennesker og i samfundet omkring os. Specielt for unge betyder det meget at være ”ligesom de andre”. Men når den moderne kultur i Vesten så bliver gudløs eller ligefrem gudsfjendsk, og når moralen styrtdykker, så kan det være svært at holde fast i det, man selv tror på og mener er rigtigt.
Gennem film, tv, sociale medier og undervisning sættes der dagligt spørgsmål ved de værdier, vi som kristne tror på. Hvis vi ikke læser i Bibelen og modtager kristen undervisning, vil vores tankeverden blive vendt imod troen.

Det er ikke noget mærkeligt, der sker. For ”verden” ligger ifølge Ny Testamente ”i det ondes vold”. Dvs. at verden er gennemsyret af det onde og falske. Og menneskene kan ikke lade være med at gøre det forkerte.
Djævelen og hans faldne engle er ifølge Bibelen engang nedstyrtet til jorden fra de himmelske sfærer. Og siden Adam og Evas dage har de usynligt huseret her på jorden. Og det vil de blive ved med, indtil Jesus kommer igen og dømmer alle dem, der har fulgt deres bedrag.
Så det, der sker, passer med den bibelske drejebog. Det er bestemt ikke Guds ønske, at det skal være sådan, men det er forudsagt, at mennesker vil vælge løgnen.
Jesus vidste også, at de kristne – som regel – ville leve i en kultur og et samfund, som var fjendtlig imod det, han stod for. Blandt mennesker, som var ”fremmede for livet i Gud”, som Paulus skriver.
Jesus forberedte derfor sine disciple på, at de ville få modstand, blive forfulgt, blive misforstået og løjet alt muligt ondt på. ”Men vær frimodige,” opmuntrede han. ”Jeg har overvundet verden.” – Den hemmelighed, der ligger i de ord, kan få os sejrrige gennem alle prøvelser.

Hvad kan vi så gøre for at bevare troen?

Vi skal holde fast i det, vi har lært, da vi kom til tro.
Det gør vi bedst ved at læse Bibelen, som er en enestående kilde med åndelig visdom og indsigt. Desværre lægges der alt for lidt vægt på konkret bibelundervisning i mange kirker, fordi vi kristne ledere ofte tror, at vi kan fortælle det hele på en smartere måde.
Så mange kristne har kun en vag forestilling om, at ”der står vist noget i Bibelen om”… Og når det så virkeligt gælder, så véd de hverken ud eller ind. De lader sig lede af følelser (som nemt kan forvirre os) eller af andres meninger, som vi måske heller ikke kan stole på.
Guds Ord er vores bedste våben, når vi angribes på vores følelsesliv og tankeverden. Når verden frister eller forvirrer os, har vi fast grund under fødderne og kan sige som Jesus: Nej, Satan, der står skrevet… Gå din vej!
Selv læste jeg som ung et kapitel om dagen. I dag ligger alle de vidunderlige visdomsord gemt i hjernen, og de dukker op, når de er relevante. Det er utrolig gavnligt.
I dag kan man endda høre Bibelen læst af dygtige oplæsere på cd eller på mobiltelefonen. Det er så nemt.
Hvis du oplever problemer med at ville læse eller kunne forstå Bibelen, så kan det have en åndelig forklaring. Den onde ønsker ikke, at du skal kende sandheden, så du kan blive fri af dæmonisk indflydelse. Så her gælder det om at forsage Djævelen og bede om, at Helligånden åbner Ordet – og så bare læse og bede – uanset forhindringerne.
En rengøringsdame havde besluttet at læse og bede en time hver morgen, før hun gik på arbejde. Da hun følte, at hun blev fristet til at lade være, sagde hun højt: Hold så op Djævel! Ellers læser jeg i to timer!
Selv er jeg b-menneske, så for mig er det bedre at læse om aftenen. Find din egen rytme.
Udover bibellæsning er daglig bøn, fællesskab med andre kristne og et dagligt liv i Helligåndens kraft afgørende for, at vi bevarer troen i svære tider.

Af redaktør Henri Nissen