Kursus i kirke-sundhed

Fra den 25 februar holdes et spændende ugekursus på masterniveau på Kolding Internationale Højskole.

Peter Prothero, præst i England, underviser på kurset.

Emnet er Church Dynamics and Health, og målet er, at kursisterne må få yderligere inspiration til at reflektere over egen praksis og tjenestesituation, samt sammenligne andre strategier med deres egne.
Der vil også være en bibelsk analyse af apostlenes gerninger som fundament for en nytestamentlig lokalmenighed.
Kurset er en del af Harvest-programmet, som udbydes af Mariager Højskole og Kolding Internationale Højskole i samarbejde med Harvest Bible College, Melbourne, Australien.
Peter Prothero, der tidligere har undervist på Kolding Internationale Højskole og nu er præst i Storbritannien, står for undervisningen sammen med Leif Petterson fra Mariager Højskole.
Eva