– Det er ikke så galt, som frygtet

Mediestøtteforliget kommer til at koste kroner hos foreningsbladene, men ikke så meget, som det tydede på i starten. Redaktionschef på Indre Missions Tidende, Holger Skovenborg, er positiv.Førsteudspillet var, at støtten næsten skulle afskaffes. Så galt gik det ikke for bladpuljen. Men der bliver stadig sparet mange penge.

Holger Skovenborg

Indre Missions Tidende (IMT) kommer over en treårig periode til at ende på godt halvdelen i tilskud. Sådan ser det i hvert fald ud, efter at regeringen og Enhedslisten fremlagde deres mediestøtteforlig, som i løbet af foråret skal behandles i folketinget.
– Det kommer til at betyde en del for vores endelige regnskab, så hvis det bliver slutresultatet efter folketingsbehandlingen, må vi til at se på, hvad vi så skal gøre, siger redaktionschef på IMT, Holger Skovenborg.

Mister 200.000

Alligevel er han ikke helt slået ud.
– Det er ikke gået så galt, som frygtet. Jeg er opmuntret over, at det ser ud til, at vi bevarer godt halvdelen af vores tilskud til bladet.
I øjeblikket får IMT omkring en halv million årligt og vil altså over tre år kunne regne med at miste omkring 200.000 støttekroner, hvis de nuværende beregninger holder stik. Den samlede bladpulje falder nemlig fra 44 mio. i 2011 til 20 mio. i 2016. Samtidig bliver det muligt at få en særlig støtte til omlægning til netdrift.
– Vi tænker i hvert fald ikke på kun at udkomme på nettet de første mange år. Vi har en del ældre læsere, så vi kan ikke undvære det trykte blad, konstaterer Holger Skovenborg.
Mediestøtteforliget rammer heller ikke Udfordringen så hårdt, som det så ud til. Og i dagbladsafdelingen har Kristelig Dagblad sammen med Information fået en særlig pulje, så de bevarer deres støtte.