God bog om livet før døden

Ildsjæle og professionelle fortæller i Livet før døden om erfaringerne med at søsætte hospicer i Danmark de første 20 år ud fra mange vinkler.Formålet med et hospice er at give lindring, livskvalitet og mulighed for at leve livet før døden, når der er livstruende sygdom, og dermed bidrage til selvværd og en værdig død. Et gennemgående træk i hospice er omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg. Også med fokus på de pårørende.
Bogen belyser de fysiske rammer på 17 danske hospicer og de værdier, som bærer hospicefilosofien. De første hospicer var støttet både værdimæssigt og økonomisk af kirkelige fællesskaber.
Desuden viser bogen forløbet i forståelsen af, hvad et hospice skal dække over, fx var det oprindeligt for uhelbredeligt syge, mens det nu også er for personer med livstruende sygdom. Oprindeligt talte man om ”terminal pleje”, mens man i dag taler om ”palliation” dvs. lindring. Det nye i hospicer var, at patienten og ikke sygdommen kom i centrum med mulighed for livskvalitet i den sidste tid. Det første kapitel af klinisk sygeplejespecialist Rita Nielsen giver en god indføring i emnet, og kapitlet af hospicepræst Lone Klok er smukt, lærerigt og tankevækkende. En god bog til at forstå lidt mere om historien bag hospicer, deres formål og deres virke i dag.
Edith Theis-Nielsen

Svend Løbner (red.):
Livet før døden
– 20 år med hospice
i Danmark
188 sider • 199 kr.
Unitas (i samarbejde
med Hospice Forum)