Helges inspirerende og muntre biografi

Karlslunde Strandkirkes meget aktive præst gennem mange år, Helge Pahus, fortæller engageret i denne bog om sit liv og sit virke.Hvis man nogensinde har mødt Helge Pahus, så vil man smile og nikke genkendende til de muntre bemærkninger foruden alt det alvorlige! Bogen udstråler et muntert og særdeles aktivt liv i og med kirken; som læser kan det være svært at forstå, hvordan det har været muligt at få tid til det hele!
Men svaret er i bogen; det er Gud, som har gjort det, Helligånden, som har mødt Pahus – og et fokus på Jesus, Guds Søn. Det er spændende at læse, hvordan de værdier (ægthed, kærlighed, glæde), Helge og hans bror voksede op med, har præget hans holdning både til livet og til kirken. Pahus beskriver, hvordan barndommens søndage var helt specielle og så gode, at selv om kirkegang ikke lige var det mest ønskværdige for en dreng, så var ”søndags-pakken” så god, at de tog det hele med; der var for meget at miste ved at smide noget overbord!

Hyrdehjerte vigtigt

I sin beskrivelse af livet med kirken peger Pahus på, hvor vigtigt det er, at kirken har folk med hyrdehjerter – mere end strategier og visioner. Pahus fortæller om de første af mange år i Karlslunde Strandkirke fra tiden med kirke som træbarak frem til den nye bygning efter 1980. Det går igen i hans beskrivelse af præstejobbet, at mange ændringer er sket gradvist, de har vokset sig frem, og netop derfor undgik man (for det meste) problemer med ændringerne. Også at det er vigtigt at holde balancen mellem nyt og gammelt i musikstil og på andre områder. Vi læser om fokus på Jesus i ungdomsarbejdet, om bøn og tilbedelse i voksenarbejdet, om børnegudstjenester med flere deltagere end til almindelige søndagsgudstjenester, om fællesskabet i kirken, de mange kirkeudflugter i ind- og udland, om fællesskab på tværs af kirkesamfund og en levende kirke fyldt med engagerede mennesker.

Værdier

Pahus fortæller, hvordan han ser menigheden som Jesu legeme og et tempel for Guds Ånd, og at alle bibelske beskrivelser af menigheden viser den som noget levende. Et afsnit uddyber Strandkirkens værdier, fx trofasthed over for det kristne budskab, Helligåndens dimension, omsorg, fællesskab, hvor alle er medarbejdere, personlig overgivelse, gudstjenesten og søndagen som kirkens nøglepunkt, bøn, tilbedelse, lovsang og slutter med ”en fri, kærlig og glad atmosfære”. Der er rigtig god inspiration at hente i denne bog, som bagerst har en liste over, hvad Pahus ellers har skrevet.

Helge Pahus:
Mit liv og kirken
142 sider • 179 kr.
Forlaget Scandinavia