Israelsk militær forbereder sig på omfattende krig

Det israelske militær har afsluttet en tankmanøvre på Golan-højderne som led i forberedelser til en mulig krig – “fra Gaza til Golan”, som en militærsagkyndig udtrykker det.
Krigsøvelsen på Golan blev afholdt af den 7. pansrebrigade, hvis chef, Oberst Oded Basyuk, siger:
– Vi må være forberedt på udviklinger på alle fronter.

Udover øvelsen på Goland blev der afholdt manøvrer med skarp amunition i Galilæa, Jordandalen og Tze’elim basen i syd.

I den 7. panserbrigade indgår den israelsk-fremstillede Merkava-tank, som på det sidste har undergået en røkke teknologiske opgraderinger.

Brigaden omfatter tillige recognoscerigselementer fra ingeniørtropperne og infanterienheder.
Brigaden er udstyret med et digitalt system, der fremstiller et computerkort, opdateret til reel tid hele tiden, af alle styrker i kamparenaen, og hvor fjendens styrker befinder sig,

Vi er forberedt på mange scenarioer, sige Basyuk. . Det er min antagelse, at hvorsomhelst og nårsomhelst Israel vil være i en konflikt, så vil den 7. brigade være der. Vi ved og forstår, hvilken taktik fjenden vil bruge mod os, og hvilke våben fjenden besidder. Under øvelsen blev brigadens forskellige enheder sendt fra et øvelsesområde til et andet, så i kan være forberedt på alle muligheder.

Konflikt og optrapning

Oberst Basyuk siger, at en Gaza-konflikt vil blive forskellig fra en syrisk optrapning.
– I 2006 kæmpede vi i Den anden Libanon-krig, og jeg siger til mine soldater, at det kan vi måske vende tilbage til,. siger han. Ideen er, at ikke blot brigadechefen er øvet, men at også delingschefer og kompagnichefer er øvede. På dette har vi brugt mest tid.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sårede i felten

Militærlæger og disses stab arbejder nu efter nye linjer.
– De sårede skal have førstehjælp helt ude i frontlinjen, siger lægeofficeren, løjtnant Dudi Segel. De skal behandles ude i felten, så snart de er blevet sårede. Når vi analyserer tidligere kampe, kan vi indse, at den måde man kan reddede de sårede fra døden, er at bringe lægehjlæpen frem til frontlinjen. Lægerne og deres stab er i ildlinjen, med styrkerne. Vi har ikke råd til at nå de sårede, længe efter at de er blevet sårede. Blot efter førstehjælps-behandlingen i kampområdet bliver de sårede overført til hospitaler – af helikoptere, tanks eller andre panserkøretøjer..

Under øvelsen praktisrerede soldaterne at erobre landsbyer og deltage i angrebsmanøvrer sammen med tanks. Artillristyrker og pionerkorpset blev trænet i at støttre fremrykning. Angreb mod undergrundsbunkere og tunneller indgik ligeledes i manøvren.