Lukket seminar om dåb

Dåb af konverterede asylansøgere giver jævnligt problemer med opholdtilladelsen, og det kan give fatale konsekvenser for eksempelvis konverterede muslimer, som hjemsendes.
Folkekirkens mission arbejder med dette problemfelt gennem erfaringsudveksling og ved at identificere gode pastorale råd, der kan værne og vejlede asylansøgerne og dåbskandidaterne. 18. marts afholder FKM sammen med Tværkulturelt Center og flygtningepræsten i Københavns Stift et lukket seminar, hvor præster med erfaringer på området deler deres viden.
Eva