Ny folkelig kirke på vej

Borgerkirken i Silkeborg, som starter op midt i marts, vil ikke lave gudstjeneste for de aktive kristne, men for alle dem, som ikke plejer at komme i kirke.- Det er så let bare at gøre det, vi plejer at gøre. Men vi prøver at minde hinanden om, at det ikke er for os selv, vi laver kirke.

Søren Toft Jensen er formand for den nye kirke, og han er meget spændt på at komme igang med projektet.

Det siger Søren Toft Jensen, som er formand for bestyrelsen i Borgerkirken i Silkeborg. En ny evangelisk luthersk frikirke, som har været undervejs i mere end et år. Her planlægger de, med hjælp fra en ikke-troende marketingsmand, at starte en kirke, som er lige til at gå til for dem, der ikke kommer i kirken til hverdag.
Som præst har de ansat Frands Nedergaard Pedersen, som tidligere var præst i Hejnsvig og Vesterhede kirker ved Grindsted. Han sagde op og meldte sig ud af folkekirken, delvis på grund af kirkeministerens handlen i sagen om homoseksuelle vielser i folkekirken.

Dørpræst

Pengene til en præst kommer fra Borgfonden, som er en fond til at fremme forkyndelsen og ledelsen i kirkelige kredse, for ellers havde de 18-20 mennesker, som er tilknyttet projektet, ikke haft råd til betale lønnen. Søren håber på, at menigheden med tiden vil vokse, så den kan bære det.
Èn dag om ugen ringer Frands på dørene i Silkeborg for at spørge de almindelige ikke-kirkegængere, hvorfor folk i almindelighed ikke går i kirke, og hvad der kunne få dem til det.
– Vi havde regnet med, at 20% ville tale med ham og 80% smække døren i. Men det er faktisk omvendt. Der er rigtig mange, der gerne vil snakke, og rigtig mange siger: ”Det burde vi også, men…”, fortæller Søren. Det har lært gruppen bag kirken mange ting om, hvordan en lav-tærsklet kirke skal være, for at kirkefremmede skal føle sig hjemme.

Synger salmer

– Vi ville jo egentlig gerne have lidt mere rytmisk musik ind, men de melodier kender mennesker, som ikke går i kirke, jo ikke. Så i stedet kommer vi nok til at synge de få salmer, som de allerede kan, og så vil vi gerne have sat kristen tekst til nogle andre af de melodier, som folk kender i forvejen, forklarer han og fortsætter:
– Vi synes næsten, det bliver lidt kedeligt, men så må vi minde os selv om, at det jo ikke er for vores skyld.

Relevante temaer

Også temaerne i kirken kommer til at harmonere med danskernes ønsker.
– Det kommer til at handle om, hvordan man prioriterer sin tid, hvordan man er gode forældre og mange andre emner, som er relevante for alle. Spørgsmål, hvor Bibelen har meget godt at sige. Samtidig sørger vi for, at evangeliet bliver forkyndt hver gang, understreger han og pointerer:
– Det skal ikke være pinligt at tage folk med i kirke på grund af formen og sproget. Men hvis evangeliet forarger, så er det sådan, det må være. Det går vi ikke på kompromis med. Folk vil jo gerne høre det, som er ægte, og som vi selv tror på.
For at få silkeborggenserne i kirke vil Borgerkirken lancere en storstilet annoncekampagne.
– Der er jo ingen af os, der ved, om dette lykkes. Men det er et meget spændende projekt, konkluderer han.