Kirker skal bevare deres kant

180 præster og ledere blev udfordret til både at være missionale og at have kant på ”Frikirkeleder”s konference i Mariager d. 8.-9. marts.For en kirke, der gerne vil udbrede evangeliet i en postmoderne tid, har nøgleordet i flere år været søgervenlighed.
Men kan man gå for langt i den retning? Det budskab fik nuancer og modspil, da 180 præster og ledere fra i alt 39 pentakostale kirker var samlet til netværket Frikirkeleders konference ”Missional kirke med kant” på Mariager Efterskole den 8. til 9. marts.
– Vi vil gerne som kirker tage udfordringen op om at være en inkluderende, missionerende og åben kirke, men samtidig bevare budskabet, discipelskabet og de bibelske principper, fortæller Gideon Jakobsen, præst i Bykirken i Odense og med i bestyrelsen for Frikirkeleder.

Tænk som missionærer
Netværket, der har rod i Pinsekirkernes Prædikantforening, men i dag også rummer ledere fra andre pentekostale kirker, afholder hvert år en konference, hvor der sættes fokus på et af de fire indsatsområder: Menighedsplantning/vækst, uddannelse, mission samt børn og unge. I år var talere fra egne rækker foruden Magnus Persson fra kirken United i Malmø inviteret til at udfordre på missionssiden.
– I Frikirkeleder drømmer vi om at plante kirker, der når de 68% af danskere, der aldrig går i kirke. Det kræver missionale kirker, som består af mennesker, der har lært at tænke som missionærer, sagde Frikirkeleders formand Tonny Jacobsen under konferencen. – En missional kirke bringer ikke bare folk til kirken, men kirken til folket.

Magnus Person fra kirken United i Malmø opmuntrede til at leve Guds Riges livsstil ud i hverdagen.

Magnus Persson fulgte op med flere inspirerende budskaber om, hvordan vi som kristne og kirker er kaldet til at udleve ’kingdom lifestyle’ (Guds riges livsstil, red.) dér, hvor vi er.

Kan tage det med hjem
I programmet var der sat tid af til refleksion sammen med andre deltagere fra samme kirke, hvor man kunne drøfte oplæggene og tale om, hvordan man ville kunne bruge det lærte i sin egen lokale kirke.
– Det er en kæmpe fordel, at man ikke bare er med på konferencen som enkelperson, men som team. Man får en fælles oplevelse og kan tage beslutninger, som man sammen kan gå hjem og arbejde videre med, fortæller Gideon Jakobsen.