Mariager højskole med tre linier

Fra næste skoleår giver Mariager højskole mulighed for at vælge mellem tre linjer med forskelligt fokus og unikt indhold.
Discipelskabslinjen og Teologilinjen får nu helt egne profiler med hver 30 unikke ugeemner. Sammen med Lederskabslinjen, som er for dem, som har gået et år på bibelskole, giver det ca. 100 relevante temaer, der undervises af lærere, som er specialister på deres felt.
Discipelskabslinjen er undervisning i interaktiv stil med fokus på personlig udvikling og karakter. Teologilinjen er rettet mod dem, som ønsker at studere bibelsk teologi og dykke ned i den kristne tro. Lederskabslinjen er rettet dem, som ønsker at udvikle sig som kommende ledere i kirken.
Eva