Ægte kærlighed forandrer verden

Den radikale kærlighed til Jesus må føre til den totale overgivelse til Herren, for så kan Gud gøre det umulige gennem os mennesker. Det er Heidi Bakers budskab og ”hemmeligheden” i Heidi og Rolland Bakers tjeneste i Mozambique, hvor de driver Iris Ministries, en missionsorganisation, som tager vare på fattige, børn, kirkeplantinger og meget mere.
Bjergprædikenen med saligprisningerne i Math.ev. 5:1-12 står centralt i Iris Ministries. Det er Jesu prædiken, man lever efter, men det ville ikke være muligt uden kærligheden og dermed overgivelsen til ham. Bogen indeholder Heidi Bakers vidnesbyrd, der spænder over at være udbrændt til Guds suveræne indgriben, og kapitler som levendegør de enkelte saligprisninger, så læseren kan forstå, hvordan man lever dem ud i praksis.
For ægteparret Baker handler det om at være totalt afhængige af Gud gennem denne bøn på Swahili ”Shiko Baba” dvs. ”hold fast i Faderen.” Baker skriver, at når Gud bryder igennem i Mozambique, så er det, fordi de fattige dernede er totalt afhængige af Gud, og Baker lærer af de fattige, for de lever i et afhængighedsfællesskab af hinanden. Hun fortæller om, hvordan børnene deltager meget aktivt i bøn for mennesker og er en del af tjenesteteamet, når de er på landsbyfremstød. Børnene har jo netop en tro fyldt med tillid til Gud og hans mirakler.
Heidi Baker peger på, hvor vigtigt det er at komme helt tæt på Jesus: ved at være sultne efter ham og tage tid med ham, for det er først i nærværet med Jesus, vi vil kunne forstå andre menneskers fattigdom, nød og sorg. I Vesten er de fattige de, som er ensomme og derfor har behov for tid og barmhjertighed. Og hun fremhæver lydighed og helhjertet overgivelse til Gud, uanset hvordan omstændighederne tager sig ud. Hendes tjeneste har været stærkt inspireret af Moder Teresas mål om at elske den person, hun møder.
I Udfordringen 14/3.13 skrev Henrik Engedal ”Ydmyg dig for Gud” om Heidi Baker i Roskilde. Artiklen handlede om en glædesfyldt konference, hvor Heidi Bakers budskab sammen med lovsang og tilbedelse af Herren berørte os, der oplevede det. I samme nummer skrev Eva M. Jørgensen et interview: ”På Heidi Bakers hjemmebane,” om hvordan tjenesten udmønter sig i praksis.
Tilsammen giver det et godt billede af en usædvanlig Gudsbenådet tjeneste.

Heidi Baker og Shara Pradhan:
Drevet af kærlighed . 128 sider . 179 kr.
Scandinavia