Børn skal hverken være usynlige – eller små voksne

Et nyt skrift om børn og Gud ønsker at udfordre ledere i det kirkelige børnearbejde til at forholde sig til teologi om børn.Seks mennesker med rod i folkekirken og hjerte for børn og Gud har netop udgivet et manifest om børn og tro.

Carsten Hjort Pedersen er leder Kristent Pædagogisk Institut, KPI.

Manifestet ”Børn og Gud” forholder sig til børn og deres tilgang til Gud – og til, hvordan forældre, kirke og samfund bedst giver troen videre til børnene.

Tænk lidt over det her

Det er særligt tænkt som et indspark til lederne i det kirkelige børnearbejde.
– Det er en opmuntring til at tænke lidt over grundlaget for at arbejde med tro blandt børn, forklarer Carsten Hjorth Pedersen.
Han er én af idemændene bag skriftet og leder af Kristent Pædagogisk Institut (KPI).

Vil skabe en middelvej

Han oplevede, at kirken blev udfordret af ”Barneteologien” og derfor er nødt til at forholde sig bevidst til den.
– Barneteologien har sin styrke i, at den forholder sig til barnet som et selvstændigt individ med en personlig relation til Gud. Men på den negative konto fralægger den de voksne ansvaret for at guide børnene i deres tro.
Med manifestet ønsker vi at være med til at skabe en middelvej, hvor vi giver børnene al den plads, de skal have. Men samtidig skal ansvaret ligge hos de voksne, forklarer Carsten og uddyber:
– Før har børn groft sagt skullet sidde stille og tie stille. Nu inddrager vi dem, og de skal finde deres nådegaver, så de nærmest bliver små voksne.
Jeg ønsker, at vi med manifestet hjælper til at give børnene plads til selvstændighed, uden at vi overanstrenger dem. At vi finder balancen, så de hverken bliver usynlige eller får for stort ansvar.

En konference

Carsten Hjorth Pedersen regner med, at arbejdet med manifestet om et års tid vil munde ud i en konference omkring emnet.
Udover Carsten Hjorth Pedersen består arbejdsgruppen bag hæftet af: Bent Molbech Pedersen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), Birgitte Kjær, Dansk Bibel-Institut (DBI), Bjarne Gertz Olsen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), Dan K. Månsson, LM Kids og Helene Koefoed-Jespersen, ELMkids.
Hæftet kan gratis downloades fra hjemmesiderne hos de kirkelige organisationer bag projektet.