Derek Prince (2): Kampen mellem mørket og Guds rige

Derek Prince skriver sobert og tankevækkende ud fra et solidt kendskab til Bibelen og indsigt i både græsk og hebraisk om, hvem Lucifer er, hvorfor og hvordan han opstod, hvad hans ambitioner er og midlerne til at opnå dem.
Samtidig viser Prince, hvad det er, Lucifer gør ved folk, ved kirken, hans våben, og hvordan vi kan holde fast i Kristus og Hans sejr på korset for dermed at afværge, beskytte og forebygge angreb. Blandt andet er der en brugsanvisning på, hvad det vil sige i praksis at tage den ”fulde rustning på” (Ef 6,10-18).

Liv i Helligåndens kraft altafgørende

Fokus i bogen er den åndelige kamp mellem mørkets Rige og Guds Rige, og hvordan vi kan leve et liv, hvor vi håndhæver den definitive sejr, som Jesus bragte på korset. Bogen beskriver, hvem Kristus er, og hvordan Lucifer nødvendigvis må bekæmpe Ham og kirken, når den står fast på korsets vej gennem Helligåndens kraft.
Prince skriver, at livet i Helligåndens kraft sker i en personlig relation til Herren og er altafgørende for at komme i Guds rige modsat at følge et regelsæt og ”leve i kødet.” Prince forklarer forbilledligt, hvad trolddom og hekseri er i nutidens kontekst ud fra Skriften, og hvad det vil sige i praksis ”at dø i kødet” og vandre på korsets vej. Bogens titel bør ikke afskrække, for der er meget at lære i denne bog – også selv om man har været kristen i mange år.

Derek Prince:
Lucifer Afsløret
154 sider • 100 kr.
Derek Prince Ministries – Danmark