Fest i Bangladesh

13 busser og 27 trehjulede køretøjer var sat ind for at hente folk fra oplandet, da den danske missionsorganisation Gospel Outreach for 5. år holdt en evangelisk kampagne i Bangladesh.I en tid med politisk uro og internationalt fokus på arbejdsforholdene i Bangladesh har Gospel Outreach netop gennemført en missionskampagne i det nordvestlige hjørne af Bangladesh.Af Christina Marie Braüner Nielsen
jordemoder, MPH og
ph.d.-studerende

Det er et område, hvor danske missionærer har opereret i en årrække, bl.a. via Dansk Santalmissions arbejde blandt spedalske.
Tredive lokale kirker i området stod sammen om at holde kampagnen og ikke mindst det store opfølgningsarbejde.
Den første aften blev det klart, at de politiske uroligheder havde større betydning end forventet, idet landet var ramt af strejke. Frygt afholdt mange fra at komme til kampagnen. Ikke desto mindre var der stor respons på evangeliets forkyndelse, og samme aften skete der mirakuløse helbredelser, bl.a. af en svagtseende, som fik normalt syn, ligesom en mand med konstante smerter i maven igennem 10-12 år blev smertefri.
Rygtet om miraklerne spredtes i området, og antallet af mødedeltagere voksede hver dag, så der ved sidste kampagneaften mødte flere tusinde mennesker op.
Mange kom gående fra de omkringliggende landsbyer, men der var også sat 13 busser og 27 trehjulede køretøjer ind til at hente og bringe folk til kampagnemøderne.

Muslimer blev kristne

Gospel Outreach’s stifter, Per Hyldgaard, forkyndte det kristne budskab på en enkel og klar måde. Tusindvis gav respons på indbydelsen til frelse, og 3.738 af dem ønskede at blive kontaktet af en lokal menighed efterfølgende. De fleste var muslimer eller hinduer, og en aften lagde jeg mærke til en muslimsk kvinde, klædt i burka, som tilkendegav, at hun ville gøre Jesus til sin frelser. Aftenen efter mødte hun op med hele sin familie, og de sang med på de kristne sange.

Nye inviteres i kirke

Hovedparten af dem, der tog en beslutning om at blive kristne, blev registreret og vil i tiden efter kampagnen få en opringning, blive inviteret til et orienteringsmøde og blive tilbudt at være med i en lokal kirke. De steder, hvor der ikke findes en kirke, vil nye kirker blive plantet, så de nye kristne kan vokse i troen. På baggrund af de seks kampagner, som Gospel Outreach har holdt i Bangladesh, er mere end fyrre nye kirker blevet plantet.
Teamet, der rejste med Gospel Outreach på denne kampagne, tog på besøg i flere af de nye landsbykirker for at opmuntre og undervise de troende. Det var rørende at se de kristne mødes til gudstjeneste i et land, hvor ca. 170 mio. mennesker er muslimer, og kun 0,4 % er kristne. De gode resultater fra missionskampagnen viste dog, at der er stor åbenhed over for det kristne evangelium. Størsteparten af kampagnedeltagerne besluttede sig for at blive kristne, og Gospel Outreach har valgt at investere yderligere i Bangladesh i 2013 ved at gennemføre endnu en kampagne til november.

Mirakuløse helbredelser

Hver aften blev der tilbudt forbøn for syge. Mange kom frem til scenen for at blive bedt for. Eftersom dette var flere hundreder, foregik det som en fælles bøn, hvorefter folk blev opfordret til at tjekke efter, om de var blevet helbredt.

En ung kvinde havde været døv, men måtte holde sig for ørerne, da hun blev helbredt og folk råbte i begejstring over miraklet, fordi lyden var så høj!

Mit yndlingstidspunkt på aftenen var det øjeblik, hvor der blev sagt ”amen”. Straks lyste ansigter op i store smil og glæde over, at der var sket markante forbedringer eller fuldstændig helbredelse. En aften så jeg en pige i en rød kjole, der tydeligvis havde oplevet helbredelse. Hun smilede stort, og jeg kunne se, at hun forbavset prøvede at forklare de pårørende, hvad der var sket. Alle, som var blevet helbredt, blev opfordret til at vidne om, hvad der var sket, men i begyndelsen af ugen var folk meget generte. Pigen kom dog op på scenen, og det viste sig, at hun havde været døv, men nu kunne hun høre.
En anden ung kvinde blev også helbredt for døvhed. Da hun vidnede om, hvad der var sket, råbte folk så højt i begejstring over miraklet, at hun måtte holde sig for ørerne, fordi lyden var så høj!
To søstre kom op på scenen for at vidne om, at lillesøsteren havde været stum, siden hun blev født. Hun havde aldrig sagt et ord, men under forbønnen blev hun helbredt, og Per Hyldgaard sagde nogle ord, som hun skulle gentage. Da hun udtalte disse enkle ord, gav hele folket et stort råb i begejstring over miraklet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Træning af ledere

Visionen i Gospel Outreach er også at træne ledere og præster, og dette foregik via seminarer i dagtimerne. Lederne var meget unge, og de fleste havde været kristne i højst 5-10 år. Deltagerne var meget begejstrede for undervisningen, som var grundlæggende og konkret i forhold til ledernes fremtidige tjeneste med at lede kirker.

Høsten er stor

Kampagnen i Bangladesh var min anden missionsrejse med Gospel Outreach. Den har fået mig til at se, hvor stor høsten er, og hvor stort behovet er for mennesker, der er villige til at involvere sig i mission. Enten ved at tage med på en missionsrejse – af kortere eller længere varighed – eller ved at støtte med et økonomisk bidrag til det arbejde, der foregår på missionsmarken. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal være involveret i begge dele. Hvis du kunne tænke dig at være med, kan jeg opfordre til partnerskab med Gospel Outreach – enten som privatperson eller som kirke, eller til at støtte organisationen med en gave, så arbejdet kan nå endnu længere ud.

For mere info:
www.gospeloutreach.dk
www.facebook.com
(søg på Per Hyldgaard)
christinabrauner@gmail.com


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fakta om Bangladesh
Areal: ca. 143.998 km2
Hovedstad: Dhaka
Befolkningstal: ca. 170 mio.
Antal kristne: ca. 0,4 %