Israeleres levealder øges – kvinder vil blive 90 år

Hvordan Israel vil se ud befolkningsmæssigt om 22 år, er nu blevet forudset af Statistisk Departement, der har beregnet, at der i 2035 vil være 11.4 milioner indbyggere i landet – og at levealderen for kvinder vil være næsten 90 år.
Det oplyses, at Israel vil være ældre og mindre jødisk om en snes år.

Af Israels befolkning på 11.4 mio. i 2035 vil 73 procent være jøder, mens procentdelen af den voksne og ældre del af indbyggertallet vil vokse betydeligt.

Tallene er blevett offentliggjort af Statistisk Departement (CBS) i en beretning, der forudser situationen i 2035.

Den årlige vækstrate beregnes til at være på 1.4 procent, mens den i tidsrummet 2006-2010 var 1.9 procent.

Den jødiske befolkning i Israel ventes at nå op på 8.3 millioner (nogenlunde svarende til Sveriges indbyggertal idag) eller omkring 73 procent af befolkningen. I 2010 var den jødiske befolkning på 5.8 mio. svarende til 75 procent af indbyggertallet.

Vækstraten af jøder i Israel ventes at blive 1.4 procent i 2035, sammenlignet med 1.8 procent i perioden 2008-2010.

Araberne

Den arabiske befolkning ventes at omfatte 2.6 mio. i 2035, svarende til 23 procent af befolkningstallet, sammenlignet med 1.6 mio., eller 20.5 procent i 2010.

CBS forudsiger en nedgang i den arabiske sektors årlige vækstrate fra 2.7 procent idag til 1.8 procent i 2035.


Artiklen fortsætter efter annoncen:94 procent af den israelske befolkningsvækst vil være følgen af naturlig forplantning, mens immigrationsraten vil gå ned.

Fødselsrate/levealder

Fødselsraten hos israelske kvinder forudses at ville gå ned gradvist, men vil forblive relativ høj sammenlignet med den vestlige verden og nabolandene.

I 2006-2010 var fødselsraten gennemsnitligt 2.95 fødsler pr. kvinde, mens den i tidsrummet 2031-2035 forventes at ville være 2.75. I udviklede lande vil fødselsraten, ifølge en FN udersøgelse, være 1.82 fødsler pr. kvinde i den samme periode.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Et kik på nabolandene viser, at fødselsraten pr. kvinde er 2.41 i Jordan, 2.27 i Egypten, 2.23 i Syrien og 1.54 i Libanon.

Levealderen for mænd ventes at ville vokse fra 79.7 i 2006-2010 til 84.4 i 2031-2035 – og for jødiske kvinder fra 83 til 89.5.

Arabernes levealder vil for mænds vedkommende vokse fra 75.9 år til 81.6 og for kvinder fra 79.7 til 86.3 år.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bliver ældre

I CBS’ fremtidsanalyse hedder det, at Israels befolkning vil blive ældre, med 65 års aldersgruppens
andel i befolkningen stigende mere end nogen anden aldersgrupe, en øgning fra 10 procent til 14.6 procent. Tallet er stadig betydeligt lavere end i andre udviklede lande, hvor de ældre udgør et gennemsnit af 24 procent af befolkningen, oplyser Statistisk Departement.