Glad hardcore Jesus-metal

s22_CD_TimeEternalColossusTime & Eternal’ fra Colossus er et solidt album. Hvis du forstiller dig August Burns Red smashed op med Impending doom, så har du Colossus!

Til forskel fra Impending Doom har de meget ”glade” toner i deres musik, hvilket gør, at musikken ikke bliver så dyster og dunkel. Det er dét, der får mig til at tænke på August Burns Reds musik, mens det er deres mere rå og dybe vokal, der får mig til at tænke på Impending Doom.
Dog skal man ikke være bange for, at det er et kopiband! Det er tydeligt, at det hverken er August Burns Red eller Impending Doom, vi har med at gøre, men Colossus! I sangen Beacons har de for eksempel en guitar til at give en svævende lyd over det andet musik, noget som jeg ikke har hørt i de to andre band.
I deres tekster mener jeg, at vi nemt kan se Jesus som deres frelser. Det gør de faktisk rigtig meget ud af. De gør det klart, at vi mennesker er syndere og har brug for Jesus, som de synger det i sangen ’Transgressor’;

’As far as I can tell should we all burn in hell. Only your grace can save, just and supreme and forever sovereign He reigns’ (så vidt jeg kan sige, bør vi alle brænde i helvede. Kun din nåde kan frelse, ret og ypperst og for evigt suverænt han regerer).

De skærer det ud i pap og er meget tydelige i deres tekster, hvilket glæder mig. Det, der dog kan virke irriterende for mig ved teksterne, er, at trods det, at de er meget tydelige og Jesusfikserede, bruger de ikke Jesus navn. En enkelt gang bruger de Kristus. Det må blive deres udfordring til næste album, som forhåbentlig har samme høje kvalitet!

Søren Jacobsen
facebook.com/sanctuarydenmark