Livsnødvendig og en kilde til forandring

Ulla Schødt Pædagogisk konsulent
Ulla Schødt
Pædagogisk konsulent

Månedens kulturinterview med Ulla Schødt, Pædagogisk konsulent

Hvilke kunstarter bruger du tid på – og hvorfor?
Jeg bruger tid på bøger, og det gælder både faglitteratur og i særdeleshed skønlitteratur.
Jeg betragter bøger som en kunstart, hvilket nogle måske vil være uenige i. Det er gennem bøger, jeg kommer til at se verden fra andre perspektiver end dem, jeg selv lige umiddelbart har. Det er mange forskellige genrer, jeg læser, fra de klassiske, de socialrealistiske, de historiske, til biografier. Det kommer lidt an på, hvad der komplementerer mit eget ”univers” her og nu. Ofte læser jeg også noget anbefalet af andre.
En god bog kan optage mig og udvide min horisont og min nysgerrighed. Den kan virke som et stillads i en tankerække, hvor det i kortere sekvenser bliver muligt at lukke af for resten af verden, lukke ned for stress og pligter, trække sig tilbage og fordybe sig. Det kan gælde både den faglitterære og den skønlitterære læsning. Især gennem den skønlitterære bog kan tankerne få lov at flyve, hvor kontrollen slippes og en snært af sensitivteten får lov at tage over. Det oplever jeg som et sundt bidrag ind i en ofte fortravlet hverdag. Rent psykologisk er det for mig livsnødvendigt. Så alt imens jeg bliver lidt klogere på verden omkring mig og forhåbentlig på mig selv, bliver jeg også underholdt.
Jeg kan lide at gå på kunstudstilling ind i mellem. Jeg synes der er noget flot og livgivende over fx gadekunst. Kunst må gerne ”larme” lidt og ikke være for poleret, den skal gerne skabe en tilpas forstyrrelse, men må ikke være vulgær og uetisk.

Hvilke kunstprodukter har betydet / betyder mest for mig? Eller hvilke produkter ville jeg nødigst undvære?
Litteratur betyder mest for mig.
For ud over en bogs handling, sprog der maler billeder og fremmer indlevelsen, så har min egen aktuelle livssituation også betydning for, hvad jeg vælger, og dermed nødigst vil undvære. Når en bog gang på gang dukker op i mine tanker længe efter, jeg har lagt den fra mig, tænker jeg på den som en god bog. Bogen har rørt mig, måske tilført mig ny erkendelse, og det er lige præcis det litteratur kan, skønlitteratur er en seriøs kilde til menneskelig forandring.

Hvilke kristne bøger har betydet mest for dig?
Jeg læser ikke så mange ”kristne bøger”, da jeg ofte har vanskeligt ved at forholde mig objektivt kritisk til indhold. De mange fortolkninger og synspunkter kan opleves rigtige og meget vigtige, og så kan jeg alligevel komme i tvivl. På en eller anden måde er min tilgang til denne type litteratur anderledes end til den skønlitterære genre. Jeg tillader ikke mig selv at lade tanker flyve, og det i sig selv gør det mere anstrengende at læse.
Hvis jeg skal nævne et par gode bøger, så må det være nogen, der provokerer lidt samtidig med, at de vækker en vis genkendelse ind i egen livsvandring. Det kan fx være Kristen på en ny måde af Brian McLarren. Det kunne også være Grundtrin af Ole Lundegaard – enkel, praksisrelateret og ikke nødvendig at læse fra ende til anden i et hug.
s15_bnKristenPåEnNyMåde