Sådan blev Thomasskolen til for 40 år siden

Fra en af Thomasskolens motionsdage, hvor der også var sponsorløb.
Fra en af Thomasskolens motionsdage, hvor der også var sponsorløb.

Thomasskolen i Skovlunde blev til samtidig med Udfordringen – under det dramatiske ’ungdomsoprør’ for 40 år siden.
I år kan friskolen Thomasskolen i Skovlunde fejre 40 års jubilæum. Starten skete næsten samtidig med Udfordringens start. Og en af initiativtagerne var Ove Stage, som den 7. september fylder 80 år.

Han var en af de tre forfattere til ”Den Lille Hvide for skoleelever”, der udkom som en reaktion på ”Den Lille Røde”.
Eva og Ove Stage fortæller til Udfordringen:
– Som nygift par købte vi et lille hus på Ålegårdsvej 30 i Skovlunde. Ove blev ansat som lærer ved Ballerup skolevæsen, og vi fik kontakt med lokale kristne. Uge efter uge fik vi på hjerte at bede for vores by – Skovlunde.
Huset blev for lille, idet familien voksede, og vi flyttede til Harekrogen 8 på næste vej.
Imidlertid var Ove blevet medlem af Kristeligt Folkeparti. Her mødte vi andre lokale kristne. Det var ved et møde i vort hjem, da vi sad omkring kaffebordet, at vi kom til at tale om den danske folkeskole.
Det var i ungdomsoprørets tid – med virkninger, der var problematiske.
Her viste det sig så, at flere drømte om en kristen friskole. Nogen tid efter blev der dannet en bestyrelse og fruerne var med i begyndelsen. Det var folk fra forskellige kirkelige baggrunde, men ved møder og bønner fandt man grundlaget for skolen, nemlig: Den evangeliske lutherske lære.
Vi startede med høringer i Skovlunde Kirkes menighedssal, og der meldte sig forældre til 60 elever, men da vi startede var der kun 37 elever.
Efter megen søgen efter egnede lokaler, blev det Missionsforbundets lokaler i Vanløse, der blev de ydre rammer for skolen. Senere lejede skolen sig ind i andre lokaler i byen, og også en pavillon blev anbragt i gården.
Trods begynder-vanskeligheder med at nå ind i Københavns bureaukrati opnåede vi stor velvilje af Københavns Stadslæge og Magistraten, som godkendte lokalerne til undervisningsbrug.
Bøn har været en væsentlig faktor ved skolens tilblivelse. Vi ved, at bønnekredsen på Ålegårdsvej fik lagt på hjerte at bede specielt for Skovlunde by. Skolens bestyrelse bad om visdom til at løse skolestartsproblemerne. En kreds af ældre, modne kristne fra Soli Deo Gloria fulgte skolens udvikling og bad for den.
Ove gik ofte ture i Sømosen og bad om at få en skole. Netop der ved Sømosen ligger skolen i dag.
Mange andre, der så behovet for en friskole, har bedt og ofret.
Ove måtte tage sin afsked fra Ballerup skolevæsen, men man gav ham et års orlov. Det var jo en udfordring, når man har hus og 5 børn. De første lærere fik deres løn betalt af frivillige gaver. Efter omtrent et halvt års forløb anerkendte ministeriet skolen ved at sende en check på 135.000 kr.
I den første tid virkede lærer Knud Aage Back som indkøber uden vederlag og Ove blev skolens første leder. Thomasskolen flyttede til Skovlunde i 1980, hvor der var blevet opført en ny bygning på adressen Ålegårdsvej 60, den nuværende Dyregårdvej 9-13 med senere udvidelse.
Mange flere enkeltheder kunne fortælles om skolens begyndelse, og andre har nok også en historie at fortælle om, hvad der er sket i løbet af de 40 år, skolen har eksisteret, slutter Eva og Ove Stage, der glæder sig over, at initiativet lykkedes.
Og i dag har friskolen omkring 300 elever.

En sød lille korsridder ved en af Thomasskolens festlige fastelavnsdage, hvor børnene klæder sig ud.
En sød lille korsridder ved en af Thomasskolens festlige fastelavnsdage, hvor børnene klæder sig ud.