Fokus på en anden vej

s14_kkOvenlys på spiritualitetDer er rigtig meget snak om spiritualitet i tiden – så meget faktisk, at man kan fristes til at sige, at der er gået kliché i ordet.

Det ville være at gå for vidt, men på samme måde som kristne opfordres til at prøve ånderne, må det være på sin plads også at prøve spiritualiteten af – dvs. undersøge, om den lever op til god og sand, bibelsk lære.
Dét spørgsmål er heldigvis fint afklaret med det nyeste bind i forlaget Credos fine, lille serie, hvor hvert bind behandler et særskilt emne af dags- og evigt-aktuel interesse. Denne gang er spiritualitet omdrejningspunktet, og også denne gang må den lille bog få den bedste anbefaling med herfra.
Det er nemlig kun rent omfangsmæssigt, at bogen er lille. De små 60 sider er fulde af tanker af blivende værdi, ligesom de er åndeligt stimulerende og kalder på eftertanken, sine steder også den dybere.
Forfatteren ser den kristne spiritualitet som det moderne, fortravlede livs modkultur. Og han stiller mange spørgsmål, der kræver svar, fordi de er så vigtige. Et par eksempler: Er der ånd i alt det nye, tiden præsenterer os for? Og fremfor alt: er der også Helligånd i det? Og hvem er de ”sandt åndelige og virkeligt spirituelle”? Og hvori består sammenhængen mellem stilhed og spiritualitet?
Det er en andagtsbog, der bør finde vid udbredelse, både i studiekredse og til selvstudium. Bogen følger den samme opbygning som seriens øvrige bind: 28 morgen- og aften-andagter, hvortil knytter sig et citat til eftertanke, en bøn og et huskevers. Her er meget at vende tilbage til.
Og forlaget må gerne vende tilbage med yderligere bind.

Ingolf Henoch Pedersen:
Ovenlys på spiritualitet
70 sider • 100 kr.
Credo