Hvad er Guds kærlighedssprog?

Af Hasse Falk Jakobsen Præst i Nexø Frikirke
Af Hasse Falk Jakobsen
Præst i Nexø Frikirke

Mennesker har hver især deres forskellige kærlighedssprog. Men hvordan kan jeg bedst vise Gud og min næste, at jeg elsker dem?

Hvad er Guds kærlighedssprog – hvordan elsker jeg Gud?

Mennesker har forskellige kærlighedssprog. Måden, vi opfatter kærlighed på, kan svinge fra fysisk berøring og praktisk hjælp til gaver eller noget helt fjerde.
Hvordan skal min kærlighed til Gud og næsten se ud i praksis?
Den skriftlærde jøde, som stillede Jesus spørgsmålet: ”Hvad er det største bud?” kendte godt budene, da de også er en del af den jødiske tradition, hvor kærlighed til Gud defineres som overholdelse af loven, og næsten defineres som ens ven, slægtning eller landsmand.
Jesus viser os kærlighedens sande ansigt, både når det gælder Gud, og når det gælder næsten.

Elsk Gud

Det handler ikke længere om at overholde alle de jødiske love til punkt og prikke, men at integrere kærlighedens lov i alle vore handlinger.
Vores attitude og motiver overfor Gud og overfor vores næste bliver lakmus-testen på den kærlighed, Jesus taler om.
– Finder jeg smilet frem, når jeg skal i kirke for at udføre mine religiøse handlinger, så folk omkring mig kan se, hvor god en kristen jeg er?
– Beder jeg til Gud i forbifarten, når jeg skal have hjælp eller skal have ham til at velsigne mig?
Guds kærlighedssprog er intimitet, nærvær, fordybelse. Han ønsker, at vi skal afsætte tid til at være sammen med ham, kun fordi vi elsker ham og ønsker at kende ham bedre. I processen vil vi blive fyldt af hans nærvær, kærlighed og karakter.
Hvad vi gør for ham, må udspringe af, hvad vi gør med ham.

Elsk din næste

Jesus udvider næstebegrebet radikalt, så det fx gælder fjender, forfølgere og fremmede, man normalt tager afstand fra, fx samaritanere. At elske Gud afspejles i vores kærlighed, selv til den værste fjende eller modstander.
Selvom humanismen har hævdet det modsatte, vil jeg påstå, at opgaven med at elske i dette lys er umulig, hvis ikke kærligheden bliver næret af guddommelig kærlighed, som igen udspringer af nærværet og fællesskabet med en elskende Gud.
Guds kærlighedssprog er også, at vi gennem vore handlinger overfor hinanden demonstrerer vores kærlighed til ham. Jo mere vi elsker dem, som vi finder det allersværest at rumme, desto synligere ses Jesus igennem os.

Søn eller Herre?

Jesus afslutter sin dialog med et modspørgsmål, som opsummeret lyder: “Hvem er Kristus – Davids herre eller Davids søn? Det kan virke som en gåde, for begge dele er sande.
Han er Davids Herre, fordi han er Gud, men han er Davids søn, fordi han blev født som menneske og nedstammer fra David.
Men der er ikke tale om simpelt ordkløveri. Der er et dybere budskab i spørgsmålet.
Er Kristus Davids søn, som jøderne sagde, er han arving til den politiske magt og dermed en politisk magtfyrste, som Kong David var det. Sagt på en anden måde ville Jesu formål være at smide romerne på porten og genoprette Israel, hvilket også var det, jøderne forventede af ham, og årsagen til, at de hyldede ham.

I Jesus møder Gud os i øjenhøjde

Men hvis Jesus er Davids Herre, hvad betyder så det? Det betyder, at det er den almægtige Gud, der har valgt at møde os i øjenhøjde i mennesket Jesus af Nazareth.
Det bud, Jesus taler om, har han selv opfyldt. Han er fyldt af kærlighed til Gud og til dig og mig.
Ingen af os kan nogensinde i egen kraft komme i nærheden af Jesus, når det handler om at udvise passioneret kærlighed til Gud og selvopofrende kærlighed til sin næste. Vi har det simpelthen ikke i os, og det er hele pointen!

Gud er på én gang den, der skriver loven, og den, der opfylder den.
Kun ved at tage imod livet i ham, kan vi opfylde det største bud. Kun når hans kærlighed fylder os, kan vi blive sat fri til at elske, som han har elsket.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mat. 22:34-46

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Det vigtigste bud i Toraen

34 Da farisæerne fik at vide, hvordan Jesus havde lukket munden på saddukæerne, udtænkte de et nyt spørgsmål. 35 De fik en af de skriftlærde til at spørge:
36 »Mester, hvilket bud er det vigtigste i Toraen?«
37 Jesus svarede: »Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med hele dit liv og med alle dine tanker. 38 Det er det vigtigste og største bud. 39 Der er også et andet bud, som udtrykker det samme: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’
40 Det er det, Toraen og profeterne drejer sig om.«

Messias som Davids søn

41 Mens farisæerne var samlede, spurgte Jesus dem:
42 »Hvad mener I om Messias? Hvem er han søn af?«
»Han er Davids søn,« svarede de.
43 »Hvordan kunne så David, der var inspireret af Helligånden, kalde ham ‘herre’? David sagde jo: 44 ‘Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre side, imens jeg overvinder dine fjender.’ 45 Når David her kalder ham sin herre, hvordan kan han så samtidig være hans søn?«
46 Det kunne de ikke svare på. Og fra da af, var der ingen, der turde stille spidsfindige spørgsmål.


Artiklen fortsætter efter annoncen: