Københavnerkirken skifter netværk fra LM til ELN

Til Københavnerkirkens årsmøde i november skal medlemmerne tage stilling til et forslag fra ledelsen om at skifte netværk .
Det skriver avisen ”Tro og Mission”. Den store frimenighed har gennem de første tolv år haft en associeringsaftale med Luthersk Mission. Men ledelsen ønsker nu at skifte til Evangelisk Luthersk Netværk (ELN).
– Vi oplever, at ELN er dækkende for den virkelighed, vi som kirke står i. Københavnerkirken ønsker at blive inspireret og inspirere andre til det at være menighed og være i mission. Netop derfor falder denne beslutning også i tråd med den velsignelse, vi som kirke har oplevet gennem Netværk for Missionale Menigheder og det brændende ønske, vi har om at se menigheder i Danmark leve i mission, udtaler ledelsen for Københavnerkirken.
Evangelisk Luthersk Netværk blev først dannet i 2006.
Eva