Bær dem til Jesus

Af Ruben Andersen-Hoel Præst i Vanløse Frikirke
Af Ruben Andersen-Hoel
Præst i Vanløse Frikirke

Jesus gjorde det vigtigste først, da han tilgav den lamme mand og derpå helbredte ham. Du kan også bære dine venner til Jesus.

En mand fik et nyt liv, fordi hans venner bar ham til Jesus.

Der var fire venner, som bar en lam mand til Jesus, fordi de havde tillid til, at han kunne rejse ham op fra sygelejet.
Vennerne vender vi tilbage til lidt senere, for når vi læser søndagens tekst, kommer vi let til at glemme dem i første omgang og i stedet fokusere på, at den lamme mand faktisk bliver helbredt.

Ydre helbredelse

Vi er ligesom de mange mennesker i beretningen, der samles om Jesus og skaber trængsel. Vi vil også gerne se mirakler.
Hvornår læser vi, at alle tilskuerne jubler og begynder at prise Gud? Det gør de, da den lamme mand rejser sig og går. Og det er let at forstå, for hvem af os vil ikke gerne opleve den slags: At syge bliver helbredt!
Og hvem af os ville ikke juble og lovprise Gud, hvis det skete lige for øjnene af os.

Indre helbredelse

Men fokus i teksten er på noget andet. Den ydre helbredelse af mandens krop er dybest set bare et billede på det mirakel, der sker i hans indre menneske.
At den lamme mand rejser sig og går, er et medfølgende tegn, der peger hen på det helt centrale, som Jesus viser os: Nemlig at Guds Rige er kommet nær.
Det første og vigtigste, som Jesus siger til den lamme mand er: ”Søn, dine synder tilgives dig!”.
På det tidspunkt er manden stadig lam, men vi må ikke overse, at lige der indtræffer det største mirakel den dag: En synder bliver tilgivet. Det var der lovprisningen og jubelen skulle have været.
I Luk. 15:7 siger Jesus, at der er større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.
Da den lamme mands synder tilgives, er der fest i himlen, men alle vidnerne på jorden reagerer stik modsat – de er skeptiske og mistænksomme. De skriftkloge begynder at analysere og gøre sig kloge på skriften. Med deres viden kommer de frem til, at det kun er Gud, som kan tilgive synder, og overser fuldstændig, at det i praksis er præcis det, som foregår for øjnene af dem.

Det vigtigste først

Men Jesus ønsker at åbne deres øjne, så derfor – og ikke mindst for at møde den lamme mands behov – helbreder han ikke bare mandens indre syge menneske, men også den ydre syge krop.
Det viser med al tydelighed, også for os i dag, at når vi får et nyt liv i mødet med Jesus, så kan vi blive helbredt og genoprettet i både vores ydre og indre menneske.
Der er så meget kraft i Guds Rige, at det forvandler hele mennesket, når vi omvender os og tror på det.

Den lamme mands venner var så ivrige efter at bringe ham til Jesus, at de brød hul i taget på huset, hvor Jesus var.
Den lamme mands venner var så ivrige efter at bringe ham til Jesus, at de brød hul i taget på huset, hvor Jesus var.
Bær dine venner til Jesus

Det er Jesus, som gør mirakler. Sådan var det dengang – og sådan er det i dag. Og det gælder både de indre og ydre mirakler.
Men når den lamme mand i det hele taget oplever at få et helt nyt liv, skyldes det den vigtige detalje, som vi var inde på i begyndelsen, nemlig at hans venner bærer ham hen til Jesus – der hvor miraklerne sker.
Sådan er det også i dag. Mange mennesker rundt omkring os trænger ligesom den lamme mand til at få et nyt liv. Men de fleste finder ikke Jesus af sig selv.
Måske kan de ligesom den lamme mand ikke selv magte at komme til ham.
Måske ved de ikke, hvor de skal gå hen.
Måske har de aldrig hørt om ham.
Derfor har de brug for, at nogle venner bærer dem hen til Jesus. Den lamme mands venner var så ivrige for at bringe ham til Jesus, at de ligefrem brød hul i taget for at komme frem.
Er du lige så ivrig for at bære dine venner til Jesus, så de kan få et nyt liv?

Mark. 2:1-12

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus viser sin magt til at tilgive synder
1Nogle dage senere kom Jesus igen til Kapernaum, og det blev hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet. 2Det varede ikke længe, før der kom så mange mennesker til det hus, hvor han var, at folk stod langt ud på gaden for om muligt at høre, hvad han havde at sige.
3Fire mænd kom gående derhen med en lam mand på en båre. 4Da de ikke kunne komme ind til Jesus på grund af mængden af mennesker, gik de op ad trappen til husets flade tag. De fjernede et stykke af taget og firede så båren med den syge mand ned lige foran ham.
5Da Jesus så den tro, som disse mænd havde vist, sagde han til den lamme mand: »Min ven, dine synder er dig tilgivet!«
6Nogle af de skriftlærde, som sad der, tænkte ved sig selv: 7»Hvad bilder han sig ind? Det er da en hån imod Gud! Kun Gud kan tilgive synder.«
8Jesus var i sin ånd klar over, hvad de tænkte, og han sagde til dem:
»Hvorfor tænker I sådan? 9Hvad er lettest at sige til den lamme mand her: ‘Dine synder er tilgivet,’ eller: ‘Rejs dig op, tag din båre og gå på dine ben’? 10Lad mig nu vise jer, at Menneskesønnen har magt på jorden til at tilgive synder.« 11Med disse ord vendte han sig til den lamme mand og sagde: »Rejs dig op, tag din båre og gå hjem!«
12Manden rejste sig, tog sin båre og gik sin vej for øjnene af de forbløffede tilskuere, som straks gav sig til at lovprise Gud for det under, der var sket. »Vi har aldrig set noget lignende!« udbrød de begejstret.