Inspiration til erhvervsledere

Grundlægger af Gospel Outreach, Per Hyldgaard, taler også.
Grundlægger af Gospel Outreach, Per Hyldgaard, taler også.

Gospel Outreach inviterer kristne erhvervsledere til inspirationsdag i Vejle og Aalborg. Formålet er netværksopbygning og inspiration.

Fredag den 25. oktober afholder missionsorganisationen Gospel Outreach en inspirationsdag for kristne erhvervsledere i Pinsekirken i Vejle og lørdag den 26. oktober i Bethaniakirken i Aalborg.

Efterspurgt taler

Der bliver indlæg af David Hudson, der er født og opvokset i USA, men oplevede Guds kald til at rejse til Sverige, hvor han og hans hustru nu bor.
Hudson har en stærk profetisk tjeneste både til enkeltpersoner og ind i de sammenhænge, han besøger. Han er blevet stærkt brugt af Gud i både menighedsplantninger og til at bringe vækst i Guds rige. Han er en meget efterspurgt taler i mange lande.
På inspirationsdagen vil grundlægger og leder af Gospel Outreach, evangelist Per Hyldgaard, Stenum, også tale.
Endvidere vil der blive orienteret om Gospel Outreachs omfattende missionsarbejde. Et arbejde hvor over 190.000 personer de sidste 9 år har givet respons efter at have lyttet til forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus. Ud fra arbejdet er der startet mindst 114 menigheder, og mange lokale menigheder har oplevet en kraftig vækst efter sådanne kampagner.

Gratis deltagelse

Deltagelse på inspirationsdagen samt tilhørende buffet er gratis. Tilmelding er dog nødvendig. Der vil blive mulighed for at støtte missionsarbejdet.
Eva