Johnny Noer fik en mild dom

Pilgrims-konvojen i ørkenen har gennem årene skabt en Oase, som nu også skal væk.
Pilgrims-konvojen i ørkenen har gennem årene skabt en Oase, som nu også skal væk.

Johnny Noers ørken-konvoj i Israel fik 4 måneder til at finde et nyt sted at slå sig ned.

I 12 år har prædikanten og profeten Johnny Noer med sine 16 børn boet i ørkenen i Israel.

Gennem tiden har der været mange meninger om familiens bosættelse i ørkenen, hvor ellers kun beduiner har lov at bo.
Mandag den 7. oktober besluttede Arava kommitéen, at Johnny Noer og Pilgrimskonvojen ikke kunne få lov at købe det ørkenland, som de gennem alle årene har plejet.
Derfor var det vanskeligt at se, hvorledes den endelige dom i sagen Staten Israel mod Johnny Noer skulle kunne ende godt, da dommeren allerede på forhånd havde varslet, at uden et købsdokument måtte retten gå sin gang.
Dommen, som afsagt den 9. oktober, blev da også skuffende for familien, da afgørelsen betød, at vognparken nu må flytte.
Men den blev ikke nær så hård som frygtet.

Burde belønnes

Johnny Noer skriver på sin side:
– Domsafsigelsen over den danske Pilgrim Convoy, onsdag d. 9. oktober 2013, blev en ’symbolsk dom’… ”Vi er os bevidst,” hedder det i kendelsen, ”at danskerne ikke har opholdt sig på det stykke jord for egen vindings skyld, og vi nærer den største respekt for den fredsgerning, som her er blevet udøvet. Dette er grunden til, at vi i dette enestående tilfælde ikke vil fælde nogen dom, der kan bringe denne smukke indsats i et dårligt lys. I stedet for at dømmes skulle danskerne faktisk belønnes.”
Dommerens indstilling betød, af den oprindelige bøde for ulovlig bosættelse på 9 mio. kroner blev nedskrevet til det symbolske 1.500 kr. I stedet for 48 timer til at forlade stedet fik den danske koloni fire måneder og mulighed for udsættelse.
Johnny Noer og hans pilgrimskonvoj ser denne dom som et skjult velkommen midt i afvisningen.
– Vi søger nu efter den skjulte løsning, som Herren har på denne sag, skriver Johnny Noer.