Lektor på DBI fylder 60

Nicolai Winther-Nielsen er en energisk herre, som både har ekspertviden omkring akrkæologi, it-teknologi og teologi.
Nicolai Winther-Nielsen er en energisk herre, som både har ekspertviden omkring akrkæologi, it-teknologi og teologi.

Teol. dr. Nicolai Winther-Nielsen fylder 60 år. Dansk Bibel-Institut fejrede den computerinteresserede og arkæologioptagede lektor i Gammel Testamente med en konference.

Lektor i Gammel Testamente, teol. dr. Nicolai Winther-Nielsen fylder 60 år.

For Nicolai Winther Nielsen er udfordringer lig med muligheder, og han har altid forstået at gribe og skabe nye muligheder, der hvor han har engageret sig.
Som 18-årig nybagt student kom han til København for at læse på Det Teologiske Fakultet. Et par måneder senere var han i 1972 med til at stifte Dansk Bibel-Institut, og allerede som 22-årig underviste han her i hebraisk, indføring i Gammel Testamente og fortolkning.

Forskning til glæde for mange

Hurtigt blev han optaget af sprogvidenskaben og computer-teknologien, og begge felter videreudviklede han ved studier i Dallas i 1985 og ved Vrije Universiteit i Amsterdam fra 1987 og fremover.
Han brugte denne specialisering i sit afhandlingsarbejde over Josvas Bog, som gav ham en doktorgrad i bibelsk eksegese fra Lunds Universitet i 1995.
Dette forskningsarbejde har i de senere år ført ham ud i international mission, hvor han i 2010 og 2013 var udsendt af Danmission for at undervise på den lutherske kirkes teologiuddannelse i Madagaskar. Nicolai Winther-Nielsen satser på, at denne nye teknologi kan bruges i præsteuddannelsen i de fattigste lande i verden. Han arbejder på dette felt sammen med sin nære ven og DBI-kollega Jens Bruun Kofoed i internationale forskningsteams, som arbejder på at udvikle gratis undervisningsteknologi til brug over hele verden. Nicolai Winther-Nielsen har endvidere udgivet en række artikler i internationale tidsskrifter.

Fattig baggrund

Denne karriere var langt fra nogen selvfølge. Han blev født 26. oktober 1953 på en lille gård i Sønderjylland. Familien var fattig, men faren arbejdede sig op fra små kår. Kirken i Døstrup og Luthersk Mission i Skærbæk fik Nicolai Winther-Nielsen ind med modermælken. Det lykkedes ham at komme i gymnasiet på Ribe Katedralskole, hvorfra han blev gammelsproglig student i 1972.
Han var ikke interesseret i at blive præst, men begyndte på teologistudiet på grund af sin interesse for historie, sprog og teologi. Det førte til, at han læste sprog og arkæologi i Jerusalem 1974-75, derefter assyriologi som bifag 1975-1978. Han sluttede af med en teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet i 1982 og blev samme år fastansat som lærer i Gammel Testamente ved DBI.

Menighedsfakultetet, Dansk Bibel-Institut og Aalborg Universitet

Fra 1991-2002 var han ansat som lektor på Menighedsfakultetet i Århus og blev herefter sognepræst i et tremåneders vikariat ved Emdrup Kirke. Han har siden 1986 boet i sognet og er stadig aktiv i menighedslivet i Emdrup Kirke.
Siden har han været lektor i Gammel Testamente ved Dansk Bibel-Institut.
Nicolai Winther-Nielsens alsidige viden og foretagsomhed gør, at han ud over sit arbejde som lektor også bestrider en lang række andre poster. Bl.a. har han i en årrække være tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor med ansvar for vejledning af studerende i multimedier, e-læring og informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Bibelsk Arkæologi

Udover Nicolai Winther-Nielsens store passion for sprogvidenskab og udvikling af computer-teknologiske læringsmetoder har han også stor interesse for bibelsk arkæologi og var med til at oprette Selskab for Bibelsk Arkæologi i 1990. Han har været med på mange udgravninger som volontør og er stadig meget optaget af at formidle bibelsk arkæologi for teologistuderende og for et bredere publikum.
Han er gift med Margrethe, som er innovationschef og endvidere aktiv i stiftsråd og distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer i Københavns Stift samt i en række bestyrelser. Sammen har de to døtre, der hhv. er tegner og kreativ designer i nye medier, og kursusudvikler og musiker i Mechanical Bird.
I anledning af Nicolai Winther-Nielsens fødselsdag afholdes Dansk Bibel-Institut konferencen: New Approaches to Text and Learning Academic, Cross-Fertilization Between Information Technology, Archaeology and Hebrew Bible Studies.