Rigtig hjælp?

Den 1. oktober fejrer Abortus Provocatus 40 års jubilæum.
Oficielt kaldes den “Fri abort”. Mange kvinder har dog ikke oplevet den som fri, men som påtvunget. Sådan kan den stadig opleves. Måske endog i sagsbehandling som pression. Altså kommunalpolitik.
Misbrugsbehandling koster mange penge. Mange steder er alkoholbehandlingen værdiløs, når klienterne gerne må begynde at drikke igen efter Antabusperioden, skønt der er stor risiko for tilbagefald.
Af psykiske grunde er narkobehandling ofte mere langvarig. Skønt mange narkomaner desperate råber om hjælp, er det billigere at give klienterne gratis heroin – med sygeplejerskehjælp til at indtage giften.
Skal vi forsætte med 1. Mos. 4:9 og Lukas 10:31-32?
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th.
6400 Sønderborg