I gennemsnit 50 i kirke i Viborg

Siden april i år har Viborg Stift lavet statistik over antallet af kirkegængere ved alle arrangementer bortset fra påske og Allehelgen. Alligevel er gennemsnittet på 50 deltagere.
Der har været en halv million mennesker været i Viborg Stifts kirker det sidste halve år, og der været afholdt 10.000 gudstjenester det sidste halve år. Det giver et gennemsnitligt deltagertal på 50 personer i kirke til hver gudstjeneste i stiftet.
Opgørelsen angiver antallet af deltagere i gudstjenester, begravelser og bisættelser, bryllupper, kirkekoncerter og kirkelige arrangementer, som menighedsrådet eller sognepræsterne inviterer til.
En samlet opgørelse giver et mere dækkende og retvisende billede af kirkens brug end det, medierne giver. Og så kan optællingen hjælpe kirken med at skabe gode, og stadig bedre vilkår for evangeliets forkyndelse i folkekirken, mener biskop Karsten Nissen.
Bodil