Pornofrit miljø fokus på skadevirkninger

Pornofrit Miljø reorganiserer med ny bestyrelse og oprettelse af et sekretariat. Og foreningen vil  øge fokus på pornoens skadevirkninger fra bl. a. internettet. (Modelfoto)
Pornofrit Miljø reorganiserer med ny bestyrelse og oprettelse af et sekretariat. Og foreningen vil øge fokus på pornoens skadevirkninger fra bl. a. internettet. (Modelfoto)

Organisationen satser på mere indflydelse i forhold til pornografiens afsmitning og påvirkning i det danske samfund.

En ny bestyrelsesform og oprettelsen af et sekretariat er to af hovedpunkterne i en omstrukturering i foreningen Pornofrit Miljø.

I snart 13 år har Pornofrit Miljøs kerneområde været, at pornografi skal ud af det offentlige rum. Nu arbejder foreningen på at iværksætte tiltag, der skal skabe øget fokus på pornoens skadevirkninger. Pornofrit Miljø har indgået et samarbejde med Policy Partner, en netværksbaseret fond, som vil fremme kristne værdier i samfundet. Målet for foreningen er derved at opnå mere indflydelse på den seksualpolitiske arena.
– Pornofrit Miljø vil i fremtiden være den organisation i Danmark, der vil sætte forøget og stadig opmærksomhed på pornoens skadevirkninger i forhold til eksempelvis børn og unge, eller par- og familieforhold, skriver formand for Pornofrit Miljø Heidi Als Ringheim.

Ny bestyrelse

Gennem noget tid har foreningen arbejdet på at finde personer til bestyrelsen. Dette arbejde er nu kommet så vidt, at foreningen snart vil kunne præsentere de nye medlemmer.
Den nye bestyrelse forventes formelt valgt på foreningens generalforsamling til maj næste år.
– Bestyrelsen vil i fremtiden fungere som et visionært tænkende og strategisk planlæggende organ, som på et overordnet plan vil udforme og definere målsætninger, fokusområder og evt. aktiviteter, siger Heidi Als Ringheim.

Får sekretariat

Et andet punkt i reorganiseringen er oprettelsen af et sekretariat. Det er sket i erkendelsen af, at foreningens administration i fremtiden skal drives i organiserede rammer.
En handlingsplan for sekretariatets arbejdsfunktioner er på vej. Arbejdskraften vil bestå af frivillige, der som udgangspunkt skal arbejde sammen et par timer ugentligt i København.
– Vi regner med at være klar til at starte sekretariatets arbejde op fra medio januar.
Om få dage vil der på vores hjemmeside være mere at læse om de enkelte jobs, siger Heidi Als Ringheim.

Vil være talerør
Heidi Als Ringheim
Heidi Als Ringheim

Med de nye tiltag vil foreningen øge fokus på pornoens skadevirkninger, herunder også internettet.
– Vi har nu levet over 10 år med et internet, som en stadig mere almindelig, fremadbrusende og for så vidt vigtig del af de flestes hverdag. Når børn ned til 6-7 års alderen ejer egen mobiltelefon, har adgang til PC og/eller tablets døgnet rundt, leger, surfer, og opholder sig på nettet og de sociale medier som fisk i vand, kan ingen helt forudse hvad konsekvenserne vil være, siger Heidi Als Ringheim.
– Derfor er der brug for en forøget opmærksomhed på området og der er brug for at der indsamles og formidles undersøgelses- og forskningsresultater. Det kunne også være undervisere, behandlere og forældres oplevelser og erfaringer, som opspores og formidles.
Et gennemgående tema for vores arbejde de kommende år, bliver at undersøge og være opmærksom på pornoficeringen af samfundet, lægge op til debat og være talerør for kritisk at se på ”Når Porno skader…”. Det ligger i naturlig tilknytning til vores oprindelige kerneområder, siger Heidi Als Ringheim.