Drømmer om healing rooms

Carrie Lautrup er landsleder af Healing Rooms i Danmark. Hun er oprindeligt amerikaner, men kom til Danmark i 1994 på grund af en kæreste, der havde været udvekslingsstudent i USA. Carrie fik opholdelsestilladelse som au pair og passede trillinger i to år. Hun blev gift med Hans og læste psykologi på Århus Universitet. De har nu 3 børn på 10, 12 og 15 år.  Som psykolog arbejder Carrie nu hos Mærsk Oil and Gas som ”HR Processes and Systems Analyst” - dvs. med implementering og udvikling af arbejdsgange, statistik, og ledelsesinformation. Hun har arbejdet i Socialstyrelsen og i Esbjerg Kommune.
Carrie Lautrup er landsleder af Healing Rooms i Danmark. Hun er oprindeligt amerikaner, men kom til Danmark i 1994 på grund af en kæreste, der havde været udvekslingsstudent i USA. Carrie fik opholdelsestilladelse som au pair og passede trillinger i to år. Hun blev gift med Hans og læste psykologi på Århus Universitet. De har nu 3 børn på 10, 12 og 15 år.
Som psykolog arbejder Carrie nu hos Mærsk Oil and Gas som ”HR Processes and Systems Analyst” – dvs. med implementering og udvikling af arbejdsgange, statistik, og ledelsesinformation. Hun har arbejdet i Socialstyrelsen og i Esbjerg Kommune.

Dansk-amerikanske Carrie Lautrup er landsleder for en bevægelse, der vil hjælpe kristne til sammen at bede for syge. I næste uge holder de konference med Cal Pierce i Hedehusene.

Carrie Lautrup vil gerne samle mennesker med hjerte for helbredelse ved forbøn om en fælles mission for hele landet.

I øjeblikket er hun med til at arrangere en konference, Heartbeat, med den internationale leder af Healing Rooms, Cal Pierce den 29.-30. november i Fritidscentret Hedehuset i Hedehusene.

Opstart herhjemme

Carrie Lautrup har været med til at starte Healing Rooms op herhjemme. Det startede i 2007 i Esbjerg. Men visionen voksede:
– I august 2011 stod en gruppe danskere i en kælder i en kirke i Malmø. Vi var alle kommet til en konference, fordi vi ønskede mere med vores forbøn – og Randy Clark og Bill Johnson holdt undervisning og impartation i helbredelse.
– Der var repræsentanter fra Nordjylland, Vestjylland, Bornholm, København – ja fra hele Danmark. Deres åndelige hjem var i Baptistkirker, Missionsforbundet, Vineyard, valgmenigheder, Oasegrupper, Pinsekirker og andre fri- og folkekirkelige sammenhænge.
De slog ring om Danmark i bøn, holdt hinanden i hånden – og bad om vækkelse i vores land. Det minde har brændt sig fast i mit sind, fortæller Carrie Lautrup.
Målet er, at alle i Danmark skal have let adgang og kendskab til helbredende bøn.
– Vi ønsker, at kirken – Kristi legeme og alle legemsdele – bliver folkekendt som et sted, hvor vi viser omsorg, og hvor mennesker bliver helbredt. Og vi vil gerne markere forbøn som et reelt alternativ til andre behandlingsmetoder samt et supplement til det traditionelle sundhedssystem, fortæller hun.
Der er nu veletablerede forbønsklinikker i Esbjerg og Høje Taastrup, og der arbejdes i øjeblikket på at få opbygget et forbønsteam på Nørrebro.
– Allerede nu har vi fået nogle gode erfaringer med at se mennesker vokse i tjenesten og få mere mod og modenhed til at bede for syge. Både i deres menigheder, for dem selv og i deres hverdag.
– I vore Healing Rooms handler det ikke om, at en bestemt person er særlig salvet eller har helbredelsesgaven.
Vi arbejder ud fra Markus 16 vers 15-18, hvor der står, at de, som tror, vil lægge hænder på de syge, så de bliver helbredt. De, der beder for andre, er ikke alene om at betjene syge – vi arbejder tæt sammen i teams, siger hun.

Tværkirkeligt

– Der er mange forskellige, der tager imod forbøn. Både kirkevante og kirkefremmede. Nogle kommer ind fra gaden, og andre fra menigheder.
Der bedes for alt – fra jobsamtaler til kræfttilfælde, forklarer Carrie Lautrup.
Healing Rooms’ vision er tværkirkelig.
– Enhed i kirken bygger ikke på ensliggørelse – at alle skal være og gøre alt ens og være enige om alt. Det betyder derimod, at vi mødes om det, vi er enige om. Og det handler om at lære at sætte pris på vore forskelle. Vi lader vores alles Far arbejde med os i forhold til det, vi er uenige om.
– I Healing Rooms er der internationalt mennesker fra alle trossamfund med: Fra den vildeste karismatiker med en ADHD-diagnose til en pensioneret katolsk nonne. Her er børn i børnebedegrupper, husmødre, læger og universitetsprofessorer.
– Enhed er en del af Jesu sidste bøn over os. Den ypperstepræstelige bøn i Johannes 17 vers 20-23 samt Efeserne 1 vers 17–23 med særlig fokus på vers 19-20 og 23 den sidste del, understreger hun.
Carrie Lautrup drømmer om, at kirken bliver relevant for mennesker i nød. At man søger kirken, når man bliver ramt af sygdom.
– Jeg drømmer også om, at der ikke findes sygdom i kirkerne, fordi vi beder for hinanden, og vi agter hinanden som søskende i Kristus.

Gør det selv Danmark

– Vi håber, at vi på konferencen kan inspirere flere til at etablere forbønsklinikker. Og at de vil være med i Healing Rooms, hvis de ønsker at være en del af vores vision og vores ledelsesstruktur.
– Vi håber at være den støtte, der kan gøre, at der lettere kan skabes struktur og netværk omkring forbønsklinikker på tværs af kirkeskel. Så flere kan gå sammen om at bede for mennesker.
– Vi kan jo sagtens dele erfaringer med hinanden.
Vi kan bede for og velsigne hinanden – og ved at kende hinanden undgår vi at føle, vi er konkurrenter. Danmark er et lille land, og det er dejligt, hvis vi kan hjælpe hinanden i tjenesten, mener hun.

Erfaringer

Landslederen glæder sig over de erfaringer, Healing Rooms Danmark allerede har høstet:
– De fleste beskriver det som en dyb fred. Mange oplever varme, kærlighed og åbenbaring.
– En mand, der var blevet helbredt for prostatakræft, medbragte sin søn, da han fik besked om, at han også var ramt. Og så var der en fra et forbønsteam, der lærte, hvordan man kan bede for egen helbredelse og blev helbredt for høfeber. Efter at hun fortalte sit vidnesbyrd i cellegruppen, tog en bror i Kristus også kampen op. Og er nu også fri for høfeber. Begge disse vidnesbyrd blev fortalt videre, og en tredje søster blev også helbredt for høfeber. Alle var ellers på medicin, men er nu fri for medicin og symptomer, siger Carrie Lautrup.
Der blev også bedt for en kvinde, der var indlagt akut med diskusprolaps. Hun var sat til at blive opereret kort efter. Efter at der blev bedt for hende, begyndte hun hurtigt at opleve helbredelse. Operationen blev aflyst, og hun blev kort efter udskrevet fra hospitalet. I dag fortæller hun sit vidnesbyrd og beder selv for syge, hun møder.
– Vi bad også engang for en mand, som desværre ikke oplevede helbredelse i denne verden. Han bad os om helbredelse eller om fred i døden. Vi bad for helbredelse, for det tror vi på og har tillid til. Men vi bad også for fred. Og vi betjente hans familie med forbøn. Han døde kort efter, men familien har vi efterfølgende mødt. De beskriver den stund som et helligt øjeblik, hvor Gud virkelig var til stede i en svær situation. Teamet blev også dybt berørt. Både af familien, af vores afmagt, af vores tro på helbredelse også i denne situation, og af familiens tro på trods af omstændighederne.
– Det, at vi står sammen – også når vi ikke modtager det, som vi kæmper for i tro – er en af grundene til, at Healing Rooms team-model for forbønsklinikker er så stærk. Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Sammen skal vi se Guds rige komme, som i himlen således også på jorden. I Danmark, tilføjer Carrie Lautrup.

– Cal Pierce vil bl.a. tale om, hvordan vi mennesker kan gå i partnerskab med Gud – og forvandle vores omgivelser.
Han gik selv fra at være en mand, som kedede sig i et menighedsråd og en tro uden liv, til at være en, som brænder for at gøre en forskel, fortæller Carrie Lautrup.
Pierce var med i menighedsrådet i Bethel Church i Redding, Californien, da Bill Johnson blev ansat som pastor. Det kom til at forvandle hans liv. Han modtog sit kald – at bede for syge, og det fik ham til at genåbne en Healing Rooms tjeneste i Spokane i Washington efter John G. Lakes model. Sammen med hustruen Michelle.
14 år senere var Cal leder af en international helbredelsestjeneste med over 2.800 forbøns-klinikker i 65 lande, hvor over 50.000 kristne fra forskellige kirkeretninger beder for syge.
– På konferencen beretter han om at finde livet i Kristus, om at følge sit kald – også sent i livet, som det skete for ham selv. Desuden vil han undervise i, hvad Guds ord siger om helbredelse og hvordan vi kan arbejde sammen på tværs af trossamfund for at se kirken – Jesu Legeme – forvandle samfundet lokalt, nationalt og internationalt, siger Carrie Lautrup.
Healing Rooms arbejder fortsat tæt sammen med Bill Johnson – og er i øvrigt en søstertjeneste til Randy Clarks kendte helbredelsesskole.


Artiklen fortsætter efter annoncen: Cal Pierce

s17_Pierce_Photo_1– Som person er Cal Pierce ligesom en sporty, hyggelig bedstefar. Han er uhøjtidelig og taler også gerne om sin familie og sine hobbyer. Og om sin kones største nådegave: Shopping – for hun er god til at finde gaver til alle mulige mennesker, hver gang hun er ude.
– Cal er interesseret i sund livsstil. Dyrker en del motion og holder øje med kosten, for han har også en vision om helse – ikke kun helbredelse, fortæller den danske leder.

Klassisk evangelisk

Præsten Claus Mester-Christensen fra Citykirken i Taastrup understreger, at der i Healing Rooms er tale om klassisk evangelisk helbredelsestjeneste baseret på Bibelen og kendt og åben undervisning om helbredelse.
– Her er ingen specielle skrifter, manualer eller certificeringer, man skal igennem – blot en enkel undervisning – så det er trygt og sikkert for dem, der bliver bedt for. Der bliver hverken udstedt garantier for helbredelse eller påført skyldfølelse, hvis mennesker ikke bliver helbredt. Man kan blive bedt for helt anonymt, og der er intet pres om at afgive vidnesbyrd. Men der opmuntres altid til, at helbredelsen bliver verificeret, fortæller Claus Mester-Christensen.