Ritual for voksendåb efterlyses

s5_store_voksendåbSidste år udgjorde unge og voksne hele ti procent af alle døbte i Københavns Stift. Nu efterlyses et egentligt dåbsritual for voksne.

Det samlede antal dåb i Københavns Stift i 2012 var 5.085. Heraf var næsten hver tiende en voksendåb, hvis konfirmanderne tælles med.
Der var i alt 428 voksne, som blev døbt, heraf var 227 konfirmander.
Samme år var antallet af dåb på landsplan 43.457.

Flere voksne døbes

Der findes ingen statistik over antallet af voksendåb for resten af Danmark, men flere teologer og biskopper vurderer, at der ligesom i Københavns Stift er en øget tendens til, at flere voksne bliver døbt. Det gælder altså ikke bare unge, som bliver døbt i forbindelse med deres konfirmation.

Voksenritual efterlyses

Mens teologerne glæder sig over udviklingen, erkender de også behovet for et nyt ritual.
– Dåbsritualet indeholder læsning af Markusevangeliet om, at Jesus siger, at man skal lade de små børn komme til ham. Det virker lidt forkert at læse, når man står over for et voksent menneske, der har taget en velovervejet, moden beslutning, siger professor emeritus og seniorpræst Theodor Jørgensen. Han bakkes op af Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen.
Theodor Jørgensen mener, at de voksne, som nu lader sig døbe, er 1968-generationens børn og børnebørn, som typisk ikke blev døbt – men som nu er religiøst søgende.