Verdens Kirkedage i Sydkorea

Verdens Kirkedage 2013 i Sydkorea havde temaet ”Livets Gud, led os til Retfærdighed og Fred”.
Verdens Kirkedage 2013 i Sydkorea havde temaet ”Livets Gud, led os til Retfærdighed og Fred”.

Over 20 danskere deltog i Kirkernes Verdensråds 10. generalforsamling, som startede den 30. oktober i Busan, Sydkorea.

Temaet var “Livets Gud, led os til Retfærdighed og Fred”.
Danskerne mødtes med
6-8.000 kristne fra de mere end 360 medlemskirker, fortæller domprovst Anders Gadegaard.

Samarbejder for fred

Siden Kirkernes Verdensråd (KV) blev etableret efter 2. verdenskrig, har det økumeniske fællesskab arbejdet for fred og forsoning i verden.
KV er stedet, hvor mindretalskirker bliver hørt og kan få international bevågenhed, fordi alle medlemskirker bakker op og rejser deres problemer overfor omverdenen.

Retfærdig fred og enhed

I Busan var der fokus på et nyt centralt dokument “A Call for Just Peace” (Et kald til retfærdig fred, red,).
Et andet nyt dokument om kirkernes enhed og om den fælles kristne mission i verden blev drøftet på generalforsamlingen.
Den kristne tale om værdier, der skal gøres gældende i samfundet, er baseret på længslen efter det Guds rige, som netop ikke er realiseret. Hvordan kommer man fra de overordnede værdier til konkret handling? spørger Gadegaard og tilføjer, at det naturligvis skifter med konteksten.

Mangfoldigheden

Hvordan kan man uddybe og fastholde kirkerne i fællesskabet på trods af forskellig lære om kvindelige præster, retten til skilsmisse, fri abort og ægteskab mellem to af samme køn?
Det er også en udfordring, at fællesskabet søger at inkludere såvel den romersk katolske kirke som de mange pinsekirker foruden den evangelikale bevægelse i det brede økumeniske samarbejde.
Men i Danmark er der nok ikke mange, som ved, hvad KV begiver sig af med.
– Hvor mange kender til religionsdialogen og forsoningsarbejdet i Mellemøsten? Eller kirkernes lobbyarbejde i FN? Eller kirkernes verdensomspændende indsats for at komme udbredelsen af dødelige håndvåben til livs? spørger Anders Gadegaard, som er medlem af KV’s Centralkomité og Eksekutivkomité.
Læs mere på /www.interchurch.dk/kontakt/