Et stærkt budskab

s16_bnGrahamHåbDer er noget til både kristne og ikke-kristne i Billy Grahams nyeste og måske sidste bog.

”De næste 3 årtier tårner sig op som den mest afgørende 30-års periode i verdens historie” citerer Billy Graham Van Wishardt for at have sagt.

Det gør han i indledningen i sin nye bog Derfor tør jeg håbe. Den 95-årige Billy Graham har netop udsendt sin seneste bog, som måske bliver hans sidste.
Han skriver også i indledningen: ”Bibelen siger, at Jesus Kristus er selve kernen i vores håb. Han er det eneste håb, vi har.” Og det håb har Billy Graham prædiket i mere end 70 år, enkelt og klart.
Hans budskab er: Gud skabte verden og menneskene og så, at det var såre godt, og han elskede og elsker sine mennesker. De lod sig friste af Satan, og synden kom ind i verden. Syndefaldet var og er en realitet, og syndens løn er døden. Men Gud er fuld af kærlighed og nåde, og han havde fra starten en frelsesplan. ”Den kærlighed og nåde, der strømmede ud af Guds hjerte, ville en dag flyde over i hans søns røde blod. Udfrielsen kommer fra Guds hjerte og bliver en realitet i Kristi kors.” Så enkelt er det. Og så enkelt har Billy Graham forkyndt det fra sin første færd som evangelist og til i dag, hvor han netop er fyldt 95 år.
Jeg husker ham fra kampagnen i Forum i København i 1965. Hver eneste aften var det enkle budskab: ”Du må fødes på ny!”
Det er det samme enkle budskab, der går stærkt igennem bogens 255 sider via en række forskellige vinkler, der relaterer til vores tid. Derfor er bogen først og fremmest at betragte som en ”traktat” til ikke-kristne og vil derfor være god som gavebog til mennesker, man ønsker, må blive nået med evangeliets frelsende budskab.
Men der er også et stærkt budskab til kirkerne i dag, hvor man mange steder prøver at tage så meget som muligt af ”verden” med i kirken og de enkelte menneskers hverdagsliv. Mennesker, der prøver at ”glemme” noget af Bibelen eller blande noget ”verden” og noget fra andre religioner ind i deres kristenliv. Det er der en stærk advarsel mod.
Billy Graham citerer en journalist for at have sagt:
”Vor tids moderne kristne søger at bevare deres tro, men vil samtidig gøre denne tro forenelig med, og ikke i strid med den moderne, sekulære modkultur. De gør det til deres mission at relancere kristendommen, så den, hvis den ikke ligefrem skal miste sit særpræg helt, i det mindste kommer til at dele dette særpræg med ting, den før stod i opposition til, og alliere sig med disse.
Et resultat af denne bevidste sammenblanding af det kristne og det sekulære bliver, at det bliver vanskeligt at sætte fingeren på nogen forskel.”
Den udvikling taler Billy Graham kraftigt imod – og tak for det.

Billy Graham:
Derfor tør jeg håbe
255 sider • 199,95 kr.
ProRex