Kulturkristen – og muslim

s17_bnKhaderNaser Khader har stor respekt for kristen-dommen og mener, at kristendom bør være obligatorisk fag i skolen, også for muslimer.

Naser Khader fortæller i sin nye bog om de to religioner, der på godt og ondt har formet ham.

”Kristendommens enorme betydning for det danske samfund må ikke undervurderes, men i stedet tjene som inspiration for en reformering af islam – indefra”, siger han i bogen.
Han kalder sig selv for et nysgerrigt menneske, og derfor udforsker han religioner, især kristendommen og islam. Han er vokset op – de første 11 år – i et stærkt ortodokst, islamisk miljø, og det har påvirket ham religiøst og kulturelt, men han har også gået i skole i Danmark, hvor forældrene tillod, at han havde kristendomsundervisning i skolen. Han er blevet påvirket af grundværdierne i Danmark, herunder også kristendommen. Han siger om sig selv, at han ikke længere er praktiserende muslim, men derimod ”kulturkristen muslim”, hvis man da kan være det. Han definerer sig som kulturmuslim og kulturkristen.
Efter at have skrevet sig gennem tanker omkring dette, – han kalder det selv en dannelsesrejse -, beskriver han islam og kristendom ud fra sine forudsætninger, og det er utroligt, så godt han er inde i kristendommen uden at være en personlig kristen.
Han har en interessant gennemgang af jødedommens, islams og kristendommens syn på Gud og Jesus og siger bl.a.:
”Den kristne Gud er ikke kun fjern og ophøjet, men også meget tæt på sin ’flok’. Gennem Jesus kom han meget tæt på, fordi Jesus jo både var menneske af kød og blod og samtidig Gud. … Det at Jesus døde for vores skyld, betyder, at mennesket kan have tillid til, at døden ikke afskærer det fra Gud.”

For lidt Jesus i julen

Han skildrer også sin første jul med sin kristne kæreste, gudstjenesten og fejringen og undrer sig over, at der ikke er mere Jesus i den danske jul, ligesom han undrer sig over, at påsken ikke har større plads, og over, at næsten ingen danskere i dag ved, hvorfor vi fejrer pinse og siger: ”Hvis kristendommen og ritualerne bliver ligegyldige, giver danskerne afkald på noget af deres identitet og bliver værdiløse eller værdiligegyldige.” Han harcelerer også over, at kristendomsundervisningen fylder så lidt i den danske skole, og synes, at faget bør være obligatorisk, også for muslimer.
Naser Khader har stor respekt for kristendommen og har måske til tider været tæt på at lade Jesus blive en del af sit liv, men er hidtil endt med at holde sig til kulturislam med et ønske om at reformere islam.
Han er meget kritisk over for meget islamisk praksis og siger: ”De ydre demonstrative regler bliver vigtigere end de indre ærlige værdier”.
Jeg oplever gennem bogen, at Naser Khader er oprigtigt søgende.
Jeg har været meget glad for at læse bogen, og selv om jeg bestemt ikke er enig i alt, så har den været til inspiration, og jeg kan varmt anbefale at læse den.

Naser Khader:
Bekendelser fra en kulturkristen muslim
216 sider • 249,95 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag